Изготвяне на лятна сесия 2022/2023, ОКС “Бакалавър”

За студентите от 1, 2, 3 и 4-ти курс от ОКС “Бакалавър”

Лятната изпитна сесия е в периода   12.06.2023 - 07.07.2023 г.

  • От  03.04.2023 г. до 05.05.2023 г. студентите трябва да съгласуват с преподавателите си дати и зали за изпитите по всички задължителни дисциплини. Предложенията се попълват от студентите отговорници на съответната специалност и курс в заявка по образец, която се получава в стая 201. 
  • От  24.04.2023 г. до 19.05.2023 г.  преподавателите трябва да направят предложения за дати и зали за изпитите по всички избираеми дисциплини в стая 201 или на  e-mail:ucheben@fmi.uni-sofia.bg.

При неспазване на сроковете датите за изпити ще бъдат определяни служебно.

Учебен отдел