Изпити

Учебна 2021/2022 г.

Моля следете за промени!

Лятна сесия

Редовно обучение 

Задочно обучение 

Информация за подаването на заявления за явяване на изпити от минали години за  лятната изпитна сесия на уч. 2021/2022 г можете да намерите тук.

Зимна сесия

Редовно обучение 

Задочно обучение 
Държавен изпит
Дати за дъжавен изпит
 • Втора изпитна сесия (за студентите, завършили през 2021 г. и преди нея) - 12 и 13 юли 2022 г.
 • Първа изпитна сесия (за студентите, завършили през 2021/2022 г.) - 7 и 8 септември 2022 г. 

Защити на дипломни работи
 • На 20 юли 2022 г. ще се проведе дипломна защита за дипломанти в магистърски програми БМИ, ЕО, РСМТ
Ръководителите на дипломантите трябва да заявят участието им в защитата до 8 юли 2022 г. на e-mail: a_antonova@fmi.uni-sofia.bg
Писмото е необходимо да съдържа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дипломната работа (на български и английски език), име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител (ако има консултант - неговото име, фамилия и процент на участие).
До 12 юли 2022 г. дипломантите, заявени за участие в защитата, трябва да подготвят и предадат следните документи:
  • Предложение за възлагане на дипломна работа - подписано от студента и дипломния ръководител;
  • Протокол за възлагане на дипломна работа - подписано от студента, дипломния ръководител и ръководителя на магистърската програма;
  • Заявление за допускане до защита - заверено от отдел Студенти, че изискванията по учебен план са изпълнени;
  • Справка за положените изпити с кредитите - от отдел Студенти;
  • Текстов файл с текста на дипломна работа и отделен файл/архив с приложенията към нея, ако има такива;
  • Текстови файлове с анотацията на дипломната работа на български и английски език;
  • Декларация за липса на плагиатство
ВАЖНО!!! Документите се изпращат в електронен вид (където е необходимо - сканирани след подписване) на ас. Албена Антонова на е-mail a_antonova@fmi.uni-sofia.bg.