Изпити

Учебна 2020/2021 г.

Моля следете за промени!

Подаването на заявления за явяване на изпити от минали години за поправителната изпитна сесия на уч. 2020/2021 г. ще става по е-поща, след като бъде заплатена таксата за съответния брой неположени изпити. Имейлите  ще се изпращат на отдел Студенти -studenti@fmi.uni-sofia.bg
Прилага се сканирано копие или снимка на платежното от платената за съответния брой изпити сума, изписва се в имейла факултетния номер на студента и наименованията на изпитите, които не са положени успешно с името на съответния преподавател. За редовни студенти таксата за един изпит е 30лв., за семестриално завършили – по 50 лв на изпит.

Може да се плати по банков път или чрез Epay, или по друг, удобен за студента начин.

Срок за подаване: от 19.07. 2021 г. до 06.08.2021 г.

Ликвидационна сесия (07.09.2021, 14.09.2021)
Забележка: Във връзка със спецификата на отделните дисциплини и поради епидемията от Covid 19, по преценка на преподавателя, някои от изпитите от ликвидационната сесия могат да се провеждат и в електронна среда. В тези случаи екипът на дисциплината трябва да информира предварително студентите и служителите от Учебен отдел в коя платформа ще се проведе съответният изпит.
Поправителна сесия
Редовно обучение
Задочно обучение
Лятна сесия
Редовно обучение 
Задочно обучение 
Зимна сесия
Задочно обучение 
Държавен изпит
Дати за дъжавен изпит
 • Втора изпитна сесия (за студентите, завършили през 2020 г. и преди нея) - 13 и 14 юли 2021 г.
 • Първа изпитна сесия (за студентите, завършили през 2020/2021 г.) - 08 и 09 септември 2021 г. 
  Разпределение на студентите по зали, начален час: 9:00
Защити на дипломни работи
 • На 10 ноември 2021 г. ще се проведе дипломна защита за дипломанти в магистърски програми БМИ, ЕО, РСМТ
Ръководителите на дипломантите трябва да заявят участието им в защитата до 22 октомври 2021 г. на e-mail: a_antonova@fmi.uni-sofia.bg
Писмото е необходимо да съдържа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дипломната работа (на български и английски език), име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител (ако има консултант - неговото име, фамилия и процент на участие).
До 27 октомври 2021 г. дипломантите, заявени за участие в защитата, трябва да подготвят и предадат следните документи:
  • Предложение за възлагане на дипломна работа - подписано от студента и дипломния ръководител;
  • Протокол за възлагане на дипломна работа - подписано от студента, дипломния ръководител и ръководителя на магистърската програма;
  • Заявление за допускане до защита - заверено от отдел Студенти, че изискванията по учебен план са изпълнени;
  • Справка за положените изпити с кредитите - от отдел Студенти;
  • Текстов файл с текста на дипломна работа и отделен файл/архив с приложенията към нея, ако има такива;
  • Текстови файлове с анотацията на дипломната работа на български и английски език;
  • Декларация за липса на плагиатство
ВАЖНО!!! Документите се изпращат в електронен вид (където е необходимо - сканирани след подписване) на ас. Албена Антонова на е-mail a_antonova@fmi.uni-sofia.bg.