Изпити

Учебна 2019/2020 г.

Моля следете за промени!

Подаването на заявления за явяване на изпити от минали години за юнската  изпитна сесия на уч. 2019/2020 г. ще става онлайн, след като бъде заплатена таксата за съответния брой изпити, само от лятна изпитна сесия (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение). Имейлите  ще се изпращат на отдел Студенти -studenti@fmi.uni-sofia.bg
Сканира се или се снима платежното от платената за съответния брой изпити сума, изписва се в имейла факултетния номер на студента и наименованията на изпитите, които не са положени успешно с името на съответния преподавател. 

Може да се плати по банков път или чрез Epay, или по друг, удобен за студента начин.

Банкова сметка в лева на ФМИ СУ”Св. Кл. Охридски”:
IBAN  BG36 BNBG 9661 3100 1742 01
BIC BNBGBGSD

Срок за подаване: от 27.04. 2020г. до 30.05.2020 г.

Ликвидационна дата (Само при застъпване на два изпита в един и същи ден): 15.09.2020 г.
Септемврийска поправителна сесия (31.08.2020 г. - 13.09.2020 г.)
Редовно обучение, лятна сесия II (17.08.2020 г. - 28.08.2020 г.)
Редовно обучение, лятна сесия I (29.06.2020 г. - 26.07.2020 г.)

ВНИМАНИЕ!  Студент може да се яви или само на първата лятна сесия, или само на втората. Тези студенти, които са се явили на първата лятна изпитна сесия нямат право да се явяват на втората!

Задочно обучение 
Редовно обучение, зимна сесия (20.01.2020 г. - 14.02.2020 г.)
Държавен изпит
Дати за държавен изпит
 • 5-6 август 2020 г. (за завършилите през 2018-2019 г. и по-рано, могат да се явяват и студенти, завършили 2019/2020г)
  Срок за подаване на заявления: 27.05.2020- 20.07.2020 г.
 • 16-17 септември 2020 г. (за завършилите през 2019-2020 г., могат да се явяват и студенти от минали години)
  Срок за подаване на заявления: 17.08.2020- 04.09.2020г.
Защити на дипломни работи

Дипломна защита за дипломанти в магистърски програми БМИ, ЕО, РСМТ: 24 юни 2020 г.

Ръководителите на дипломантите трябва да заявят участието им в защитата до  5 юни 2020 г. на e-mail: i.y.avdjieva@fmi.uni-sofia.bg. Писмото е необходимо да съдържа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дипломната работа (на български и английски език), име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител (ако има консултант - неговото име, фамилия и процент на участие).

До 15 юни 2020 г. дипломантите, заявени за  участие в защитата, трябва да подготвят и предадат следните документи:

  • Предложение за възлагане на дипломна работа - подписано от студента и дипломния ръководител;
  • Протокол за възлагане на дипломна работа - подписано от студента, дипломния ръководител и ръководителя на магистърската програма;
  • Заявление за допускане до защита - заверено от отдел Студенти, че изискванията по учебен план са изпълнени;
  • Справка за положените изпити с кредитите - от отдел Студенти;
  • Текстов файл с текста на дипломна работа и отделен с приложенията към нея, ако има такива;
  • Текстови файлове с анотацията на дипломната работа на български и английски език;
  • Декларация за липса на плагиатство

Предвид неприсъствената форма и дистанционно обучение, документите се предават в електронен вид (където е необходимо - сканирани след подписване) на гл. ас. д-р Ирена Авджиева на е-mail i.y.avdjieva@fmi.uni-sofia.bg