Изпити

Учебна 2022/2023 г.

Моля, следете за промени!

Ликвидационна сесия за учебната 2022/2023 г.

За студентите, които не са се явили на поправителната сесия за учебната 2022/2023 г. поради дублираща се дата и час.

Поправителна сесия за учебната 2022/2023 г.

Съгласно Заповед РД-19-135/29.03.2023г., която допълва Заповед РД-19-174/26.05.2022г., за Факултета по математика и информатика поправителната изпитна сесия е в периода 14.08.2023-03.09.2023г.

Лятна сесия
Зимна сесия

Заявления за явяване на изпити от минали години за бакалаври и магистри в редовна и задочна форма на обучение през поправителната изпитна сесия на учебната 2022/2023 г. се подават по имейл до studenti@fmi.uni-sofia.bg, след като бъде заплатена таксата за съответния брой неположени изпити. Срок: 17.07.2023 г.-28.07.2023 г.

Молби за Държавния   изпит за ОКС “бакалавър” , който ще се проведе на 11.09.2023 г.  и  12.09.2023 г.  ще се приемат от 31.07.2023г.  до  18.08.2023г.  в 221 стая.

Ликвидационна изпитна сесия за учебната 2022/2023г. във ФМИ - 05.09.2023г.

Държавен изпит

Дати за дъжавен изпит
  • 11.07.2023 г.  и  12.07.2023 г. - втора сесия на учебната 2021/2022 г;
  • 11.09.2023 г.  и 12.09.2023 г. - първа сесия на учебната 2022/2023 г.
    Заявления за явяване на държавен изпит ще се приемат от 9 май до 16 юни 2023 г., 9:30 – 12:00 и 13:30 – 16:00 (в работни дни) в каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ.
Защити на дипломни работи
 • На 27 септември 2023 г. ще се проведе дипломна защита за дипломанти в магистърски програми БМИ, ЕО, РСМТ и ТОППИТ.
Ръководителите на дипломантите трябва да заявят участието им в защитата до 13 септември 2023 г. на e-mail: i.y.avdjieva@fmi.uni-sofia.bg
Писмото е необходимо да съдържа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дипломната работа (на български и английски език), име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител (ако има консултант - неговото име, фамилия и процент на участие).
До 18 септември 2023 г. дипломантите, заявени за участие в защитата, трябва да подготвят и предадат следните документи:
  • Предложение за възлагане на дипломна работа - подписано от студента и дипломния ръководител;
  • Протокол за възлагане на дипломна работа - подписано от студента, дипломния ръководител и ръководителя на магистърската програма;
  • Заявление за допускане до защита на дипломна работа - заверено от отдел Студенти, че изискванията по учебен план са изпълнени;
  • Справка за положените изпити с кредитите - от отдел Студенти;
  • Текстов файл с текста на дипломна работа и отделен файл/архив с приложенията към нея, ако има такива;
  • Текстови файлове с анотацията на дипломната работа на български и английски език;
  • Декларация за липса на плагиатство
ВАЖНО!!! Документите се изпращат в електронен вид (където е необходимо - сканирани след подписване) на  гл. ас. Ирена Авджиева на е-mail i.y.avdjieva@fmi.uni-sofia.bg.