Изпити

Учебна 2023/2024 г.

Моля, следете за промени!

Зимна сесия

За явяване на изпити от минали години по време на зимната изпитна сесия на учебната 2023/2024 г. заявления от бакалаври и магистри в редовна и задочна форма на обучение се подават в срок от 27.11. 2023 г. до 09.01.2024 г. в зависимост от  специалността, както следва:

   • Математика, Информатика, Софтуерно инженерство - Михаела Дилова - dilova@fmi.uni-sofia.bg
   • Информационни системи, Математика и информатика/редовно и задочно/ и магистри - Ирен Ватева - ivateva@fmi.uni-sofia.bg
   • Компютърни науки, Анализ на данни, Статистика, Приложна математика - Румяна Цанкова - rrcankova@fmi.uni-sofia.bg

Прилага се сканирано копие или снимка на платежното нареждане за платената сума за съответния брой изпити, изписва се факултетния номер на студента и наименованията на изпитите с името на съответния преподавател.
Таксата за редовни студенти за един изпит е 30лв., за семестриално завършили – по 50лв на изпит.
Може да се плати по банков път, чрез Epay или по друг, удобен за студента, начин.
Банковата сметка в лева на ФМИ СУ ”Св. Кл. Охридски” е: IBAN  BG36 BNBG 9661 3100 1742 01 BIC BNBGBGSD

Държавен изпит

Дати за дъжавен изпит
  • 11.07.2023 г.  и  12.07.2023 г. - втора сесия на учебната 2021/2022 г;
  • 11.09.2023 г.  и 12.09.2023 г. - първа сесия на учебната 2022/2023 г.
    Заявления за явяване на държавен изпит ще се приемат от 9 май до 16 юни 2023 г., 9:30 – 12:00 и 13:30 – 16:00 (в работни дни) в каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ.
Защити на дипломни работи
 • На 28 февруари 2024 г. ще се проведе дипломна защита за дипломанти в магистърски програми БМИ, ЕО и РСМТ.
Ръководителите на дипломантите трябва да заявят участието им в защитата до 14 февруари 2024 г. на e-mail: i.y.avdjieva@fmi.uni-sofia.bg
Писмото е необходимо да съдържа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дипломната работа (на български и английски език), име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител (ако има консултант - неговото име, фамилия и процент на участие).
До 19 февруари 2024 г. дипломантите, заявени за участие в защитата, трябва да подготвят и предадат следните документи:
  • Предложение за възлагане на дипломна работа - подписано от студента и дипломния ръководител;
  • Протокол за възлагане на дипломна работа - подписано от студента, дипломния ръководител и ръководителя на магистърската програма;
  • Заявление за допускане до защита на дипломна работа - заверено от отдел Студенти, че изискванията по учебен план са изпълнени;
  • Справка за положените изпити с кредитите - от отдел Студенти;
  • Текстов файл с текста на дипломна работа и отделен файл/архив с приложенията към нея, ако има такива;
  • Текстови файлове с анотацията на дипломната работа на български и английски език;
  • Декларация за липса на плагиатство
ВАЖНО!!! Документите се изпращат в електронен вид (където е необходимо - сканирани след подписване) на  гл. ас. Ирена Авджиева на е-mail i.y.avdjieva@fmi.uni-sofia.bg.
 
 • На 29 февруари 2024 г. ще се проведе дипломна защита за дипломанти в магистърски програми ТОППИТ и ИМЗПМКМИТ.
Дипломантите трябва да заявят участието в защитата до 9 февруари 2024 г. на e-mail: a_antonova@fmi.uni-sofia.bg.
Писмото е необходимо да съдържа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дипломната работа (на български и английски език), име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител (ако има консултант - неговото име, фамилия и процент на участие).
До 15 февруари 2024 г.  дипломантите, заявили участие в защитата, трябва да подготвят и предадат следните документи:
редложение за възлагане на дипломна работа - подписано от студента и дипломния ръководител;
 • Протокол за възлагане на дипломна работа - подписано от студента, дипломния ръководител и ръководителя на магистърската програма;
 • Заявление за допускане до защита - заверено от отдел Студенти, че изискванията по учебен план са изпълнени;
 • Справка за положените изпити с кредитите - от отдел Студенти;
 • Текстов файл с текста на дипломна работа и отделен файл/архив с приложенията към нея, ако има такива;
 • Текстови файлове с анотацията на дипломната работа на български и английски език;
 • Декларация за липса на плагиатство от студента - по образец.
ВАЖНО!!! Документите се изпращат в електронен вид (където е необходимо - сканирани след подписване) на гл. ас. Албена Антонова на е-mail a_antonova@fmi.uni-sofia.bg.