Изпити

Учебна 2020/2021 г.

Моля следете за промени!

Заявления за явяване на изпити от минали години за  лятната изпитна сесия на учебната 2020/2021 г. ((магистри и бакалаври, редовна и задочна форма) ще се подават по имейл, след като бъде заплатена таксата за съответният брой изпити от лятната изпитна сесия. Имейлите  ще се изпращат на отдел Студенти (studenti@fmi.uni-sofia.bg).
Прилага се сканирано копие или снимка на платежното от платената за съответния брой изпити сума, изписва се  факултетния номер на студента и наименованията на изпитите, които не са положени успешно с името на съответния преподавател. За редовни студенти таксата за един изпит е 30лв., за семестриално завършили – по 50лв на изпит. Плащането може да се извърши по банков път, чрез Epay или  друг, удобен за студента, начин.

Лятна сесия
Задочно обучение 
Зимна сесия
Задочно обучение 
Държавен изпит
Дати за дъжавен изпит
 • Втора изпитна сесия (за студентите, завършили през 2020 г. и преди нея) - 13 и 14 юли 2021 г.
 • Първа изпитна сесия (за студентите, завършили през 2020/2021 г.) - 08 и 09 септември 2021 г. 
Защити на дипломни работи
 • Катедра Информационни технологии

На 24 март 2021 г. ще се проведе дипломна защита за дипломанти в магистърски програми БМИ, ЕО, РСМТ

Ръководителите на дипломантите трябва да заявят участието им в защитата до 8 март 2021 г. на e-mail: a_antonova@fmi.uni-sofia.bg. Писмото е необходимо да съдържа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дипломната работа (на български и английски език), име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител (ако има консултант - неговото име, фамилия и процент на участие).

До  12 март 2021 г. дипломантите, заявени за  участие в защитата, трябва да подготвят и предадат следните документи:

   •     Предложение за възлагане на дипломна работа - подписано от студента и дипломния ръководител;
   •     Протокол за възлагане на дипломна работа - подписано от студента, дипломния ръководител и ръководителя на магистърската програма;
   •     Заявление за допускане до защита - заверено от отдел Студенти, че изискванията по учебен план са изпълнени;
   •     Справка за положените изпити с кредитите - от отдел Студенти;
   •     Текстов файл с текста на дипломна работа и отделен файл/архив с приложенията към нея, ако има такива;
   •     Текстови файлове с анотацията на дипломната работа на български и английски език;
   •     Декларация за липса на плагиатство

ВАЖНО!!! Документите се предават в електронен вид (където е необходимо - сканирани след подписване) на ас. Албена Антонова на е-mail a_antonova@fmi.uni-sofia.bg или на хартиен носител лично след предварителна уговорка с ас. Антонова за времето на предаване.