Кампания за избираеми дисциплини

Обща информация за кампанията (за ОКС "Магистър" вижте Кампания с един етап)

ОКС "Бакалавър" - обща информация за дисциплините
ОКС "Магистър" - обща информация за дисциплините

При проблеми с достъпа до системата или с работата с нея пишете на администраторите на системата.

Летен семестър, 2020/2021

Бакалаври

Първи етап: 14-28 февруари 2021 г., Втори етап: 1-3 март 2021 г.

Магистри

Срок: 16 февруари - 8 март (включително) 2021 г.

Зимен семестър, 2020/2021

Бакалаври

Първи етап: 27.09.2020 - 16.10.2020 г., Втори етап: 17-20 октомври 2020 г.

Магистри

   

Архив на избираемите дисциплини      Разпис