Кампания за избираеми дисциплини

Обща информация за кампанията (за ОКС "Магистър" вижте Кампания с един етап)

ОКС "Бакалавър" - обща информация за дисциплините
ОКС "Магистър" - обща информация за дисциплините

При проблеми с достъпа до системата или с работата с нея пишете на администраторите на системата.

Зимен семестър, 2021/2022

Бакалаври

Първи етап: 26 септември - 15 октомври 2021 г., Втори етап: 16-19 октомври 2021 г.

Магистри

Срок: 29 септември – 20 октомври (включително) 2021 г.

Архив на избираемите дисциплини      Разпис