Кандидатстудентска кампания 2021 в СУ "Св. Кл. Охридски"

Правилник за приемане на студенти, ОКС "Бакалавър" в  СУ "Св. Кл. Охридски" 2021 г., балообразуване 
Подаване на заявления за кандидатстудентските изпити единствено чрез системата https://online.uni-sofia.bg
от 8,30 на 01.04.2021 до 17,00 на 19.04.2021 за първа кандидатстудентска изпитна сесия
от 8,30 на 01.04.2021 до 17,00 на 17.05.2021 за втора кандидатстудентска изпитна сесия
Документи за класиране  от 8,30 на 14 юни до 17,00 на 30 юни 2021 единствено на адрес https://online.uni-sofia.bg
Класиране - I етап 6 юли, II етап 13 юли, III етап 20 юли
Записване
Кандидатстудентски изпити по математика 2021/2022:
24 април, 9:00 ч.-  Математика II;
23 май,9:00 ч. - Математика I  и 30 май, 9:00 ч. - Математика II

Кандидатстудентска кампания 2021 на сайта на СУ "Св. Климент Охридски"
Прием във ФМИ  Задачи от минали кампании