Кандидатстудентска кампания 2022 в СУ "Св. Кл. Охридски" , ОКС "Бакалавър"

Предстоящата  в СУ "Св. Кл. Охридски" кандидатстудентска кампания'2022  съдържа промени, отнасящи се до ФМИ! Моля, обърнете внимание!

 • Нова специалност
  Факултетът по математика и информатика разкри още една специалност в  професионално направление 4.5. Математика -  специалност "Анализ на данни",  редовна форма на обучение.

 • Промяна в кандидатстудентския изпит по математика. Кандидатстудентският изпит по математика е само един, наречен Математика, който  е с нов формат, състоящ се от:
  ->10 задачи с избираем отговор от 4 възможности. Кандидат-студентът отбелязва със знак Х кръгчето с буквата на съответния отговор;
  ->2 задачи с отворен отговор. Кандидат-студентът записва само отговора на задачата на съответния ред в листа за отговори;
  ->4 задачи с цялостно решение.
  Изпитът има и нов конспект (програма).
  Примерна тема по новия формат на кандидатстудентския изпит Математика

 • Възможност за кандидатстване освен с  ДЗИ по математика (общообразователна подготовка) и с ДЗИ по математика (профилирана подготовка)ДЗИ по информатика  (профилирана подготовка) и  ДЗИ по информационни технологии  (профилирана подготовка).

Правилник за приемане на студенти, ОКС "Бакалавър" в  СУ "Св. Кл. Охридски" 2022 г., балообразуване
Подаване на заявления за кандидатстудентските изпити единствено чрез системата https://online.uni-sofia.bg
   от 8,30 на 01.03.2022 до 17,00  на 28.03.2022 за първа  сесия
   от 8,30 на 01.03.2022 до 17,00 на 23.05.2022 за втора сесия
Документи за класиране
   от  8,30  на 13.06.2022 до 17,00 на 01.07. 2022 единствено на адрес https://online.uni-sofia.bg
- Класиране - I етап 5 юли, II етап 12 юли, III етап 19 юли
- Записване
- Кандидатстудентски изпити по математика 2022/2023:
   3 април 2022, 9:00 ч. - първа сесия
   11 юни 2022, 9:00 ч.  - втора сесия

Кандидатстудентска кампания 2022 на сайта на СУ "Св. Климент Охридски"
Страница Прием във ФМИ