Kандидатстудентски курс по математика с начало 21 октомври 2017 г.