Катедра Информационни Технологии организира защита на дипломни работи, 29.06.2022

За дипломанти в магистърски програми БМИ, ЕО, РСМТ
Дипломна защита: 29 юни  2022 г.

Информация за срокове и други изисквания  ще намерите на страница "Студенти"->"Изпити"