Очаквайте II класиране, прием на магистри. 2021/2022 на 8.10.2021

Информация за Второ класиране на приетите кандидат-магистри ще бъде обявена на 8.10.2021 г. на сайта на ФМИ.
Записването на приетите студенти ще бъде  на 11, 12 и 13 октомври 2021 г. във ФМИ – отдел „Студенти“, стая 220.

За повече информация – следете на сайта на ФМИ.