Колоквиум на ФМИ, 21 юни 2018

На 21 юни 2018 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ. 

Лекция на тема: "Personalized Medicine and Generated Effect Modifiers" ще изнесе доц. д-р Ева Петкова, New York University Langone Medical Center, New York, NY.

Кратко резюме на доклада