Колоквиум на ФМИ, 29.09.2022

На 29 септември 2022 г. от 16:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе сбирка на Колоквиума на ФМИ.
Доклад на тема Pairs of Sequences: The Known and The Unknown  ще изнесе Prof. Zilong LIU.

Повече информация ще намерите на страница Колоквиум на ФМИ - https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/events-and-cooperation/fmi-colloquim