Конкурс на ФМИ за награда „130 години Софийски университет”

Март
05
Март/05 09:30 - Март/30 17:30

Документите на кандидатите се представят в каб. 203 на ФМИ или на е-адрес blizneva@fmi.uni-sofia.bg.

Кога: 
понеделник, 5 Март, 2018 - 09:30 до петък, 30 Март, 2018 - 17:30
Къде: 

Документите на кандидатите се представят в каб. 203 на ФМИ или на е-адрес blizneva@fmi.uni-sofia.bg.

ФМИ обявява конкурс за 6 еднократни награди „130 години Софийски университет”, както следва:

 1. Награда за изявен студент от ОКС „Бакалавър“, направление 4.5. Математика;
 2. Награда за изявен студент от ОКС „Бакалавър“, направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
 3. Награда за изявен студент от ОКС „Магистър“, направление 4.5. Математика;
 4. Награда за изявен студент от ОКС „Магистър“, направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
 5. Награда за изявен докторант в ОНС „Доктор“, направление 4.5. Математика;
 6. Награда за изявен докторант в ОНС „Доктор“, направление 4.6. Информатика и компютърни науки. 

Всяка от горепосочените награди ще включва грамота и еднократна награда от 1000 лв. 

Наградите ще бъдат присъдени на студенти от ФМИ (ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър” и ОНС „Доктор“) за показани високи резултати в обучението им по професионално направление 4.5. Математика  и професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

Обява за конкурса, условия и необходими документи за кандидатстване.

Комисията извършила класирането на кандидатите за наградите на ФМИ "130 години Софийски университет" присъжда следните награди:

 1. Емилиян Иванов Рогачев, студент 3-ти курс, специалност „Приложна математика“ – носител на наградата „130 години Софийски университет” за студент от ОКС “Бакалавър“ и ПН 4.5. Математика.
 2. Антон Детелинов Чернев, студент 2-ри курс, специалност „Компютърни науки“ – носител на наградата „130 години Софийски университет” за студент от ОКС „Бакалавър“ и ПН 4.6. Информатика и КН.
 3. Марин Владимиров Генов, магистър от МП „Динамични системи и теория на числата“ – носител на наградата „130 години Софийски университет” за студент от ОКС “Магистър“ и ПН 4.5. Математика
 4. Владислав Валериев Харалампиев, редовен докторант в ДП „Компютърни науки“ – Алгоритми и сложност – носител на наградата „130 години Софийски университет” за докторант от докторска програма по ПН 4.6. Информатика и КН.
 5. Стоян Райчев Апостолов, студент в МП „Оптимизация“ – носител на наградата „130 години Софийски университет” за студент от ОКС “Магистър“ и ПН 4.5. Математика.
 6. Анастасиос Георгиос Папапостолу, редовен докторант в ДП „Изчислителни системи“ – носител на наградата „130 години Софийски университет” за докторант от докторска програма по ПН 4.6. Информатика и КН.