Конкурс за награда „Академик Борислав Боянов”, 2020

Юли
15
Юли/15 16:18 - Септ./11 23:00

Документите на кандидатите се  представят в електронен вид на адрес dekanat@fmi.uni-sofia.bg

Кога: 
сряда, 15 Юли, 2020 - 16:18 до петък, 11 Септември, 2020 - 23:00
Къде: 

Документите на кандидатите се  представят в електронен вид на адрес dekanat@fmi.uni-sofia.bg

За поредна година ФМИ обявява конкурс за наградата „Академик Борислав Боянов”. Наградата се присъжда на студент от ФМИ (ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър“ или докторант) за показани високи резултати в обучението им по направление 4.5 „Математика” и научни постижения в областта на математиката.

Наградата се състои от грамота и парична сума в размер на 2000 лева.

Представяне на документите:

Условията и необходимите документи за участие в конкурса може да намерите в Обява за конкурс за награда "Акад. Борислав Боянов"

Класирането на кандидатите ще се извърши от комисия, назначена от Декана на ФМИ. Носителят на наградата ще бъде обявен на интернет страницата на ФМИ.

Наградата  „Академик Борислав Боянов” за 2019 г. ще бъде връчена през ноември 2020 г. при честването на 25-и ноември, Патронния празник на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Носител на наградата "акад. Борислав Боянов" за 2020 г. е докторант Стоян Апостолов, ДП "Математически анализ".