Конкурси по национална програма "Млади учени и постдокторанти-2"

Факултетът по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор  на  млади  учени  и  постдокторанти,  които  да  бъдат финансирани през 2024 - 2025 г. по Национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“.

Обява

Карта за оценка на проектно предложение

Документи за кандидатстване

Заявление
Формуляр - Проектно предложение

Резултати

Резултати ще бъдат публикувани след изтичане на срока за кандидатстване и оценка.