Конкурси по национална програма "Млади учени и постдокторанти"

Факултетът по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор  на  млади  учени  и  постдокторанти,  които  да  бъдат финансирани през 2021 г. по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“.

Обява

Карта за оценка на проектно предложение

Документи за кандидатстване

Заявление
Формуляр - Проектно предложение

Резултати

Предстои бъдат публикувани, след като приключи третият етап на конкурса.

Вътрешни правила за работа във ФМИ по Националната програма "Млади учени и постдокторанти"

Националната програма „Млади учени и постдокторанти“