Конкурси за именни стипендии на фондация "Еврика", 2022/2023 уч. г.

За двадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи след провеждане на конкурс студентите, които ще получават  именни стипендии в размер на 3000 лв. годишно в единадесет области:

  1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
  2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
  3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов,
  4. ............................................................

Право на кандидатстване за именните стипендиите на Фондация „ЕВРИКА" и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именуването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за  учебната 2022/2023 година. 

Срок: 01.09.2022г. - 15.10.2022 г.

Основни правила за отпускане на стипендии "Еврика". 
Формуляр за кандидатстване