Kурс за подготовка на ученици за държавен зрелостен изпит по математика – профилирана подготовка

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Кл. Охридски” организира курсове за подготовка на ученици (завършили поне 10—ти клас ) за държавен зрелостен изпит по математика – профилирана подготовка. Тематиката на курса е съобразена с учебните програми за профилирана подготовка по математика в 11-ти и 12-ти клас и включва обучение по 4-ри модула: Модул 1 (Геометрия), Модул 2 (Елементи на математическия анализ), Модул 3 (Практическа математика) и Модул 4 (Вероятности и анализ на данни). Курсът е с обща продължителност 80 учебни часа, а стойността му е 640 лева, които се внасят изцяло по банковата сметка на ФМИ.
От 22 октомври 2022 г. започват курсове за подготовка на ученици (завършили поне 10—ти клас ) за държавен зрелостен изпит по математика – профилирана подготовка. Занятията ще се провеждат присъствено в събота в сградата на ФМИ и онлайн в неделя. И в двата дни занаятията са с начален час 09.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 5-20 октомври 2022г.
Информация за начина за записване, банкова сметка ще намерите на страница Кандидатстудентски курсове