Ликвидационна сесия 2021/2022

На страница "Студенти"->"Изпити"  е публикувана ликвидационната сесия 2021/2022.
Забележка: По изключение  студентите, които не са се явили през  поправителната сесия на изпити при проф. Ася Русева поради дублиращи се дата и час, трябва  да се явят  на 11.09.2022 г.  (вместо на 12.09.2022 г., за когато е обявена Ликвидационна сесия, 2021/2022) от 9.00 ч. в зала 210 на ФХФ.