Лятна сесия, 2020/2021 - график на изпитите за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"

На страница "Студенти"->"Изпити" е публикуван графикът на изпитите от Лятна сесия, 2020/2021 уч.г.  за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" - задължителни и избираеми дисциплини.