Лятна сесия, 2023/2024- график на изпитите за ОКС "Бакалавър", задължителни и избираеми дисциплини

На страница "Студенти"->"Изпити" е публикуван графикът на изпитите от лятна сесия, 2023/2024уч. г. на редовно обучение, ОКС "Бакалавър", задължителни (ЗД) и избираеми (ИД)  дисциплини.