Магистърски програми за летен прием, 2021/2022

За прием от летен семестър на учебната 2021/2022г., ФМИ предлага следните магистърски програми по специалности:

Направление 4.5 "Математика", специалност Приложна математика

Направление 4.6 "Информатика и компютърни науки", специалност Информатика