Национална студентска олимпиада по компютърна математика' 2021

В периода от 5 до 7 ноември 2021 г. в гр. Банкя  ще се проведе Деветата национална студентска олимпиада по компютърна математика "Академик Стефан Додунеков" (CompMath-2021), ако епидемичната обстановка в страната позволява присъственото провеждане на мероприятия от подобен вид. Домакин на CompMath-2021  е Софийският университет „Св. Климент Охридски“, чрез факултетите си по Математика и информатика и Химия и фармация.

Целта на състезанието е да се предизвикат и насърчат талантливи студенти по математика, създавайки взаимовръзки между тях и ръководителите на екипи, както и споделяне и обмяна на информация между участващите университети.

Студентите от ФМИ, които имат интерес за участие в олимпиадата в срок до 10.10.2021 г. да изпратят на адрес v_gushev@fmi.uni-sofia.bg трите си имена, факултетен номер, телефонен номер за връзка.
Ще бъде извършена селекция и подготовка на отбора на ФМИ.