Нанасяне на оценките от ДИ, проведен на 11 и 12 септември 2023 г. на студентите от направление "Информатика и компютърни науки", 18.09.2023

Оценките от Държавен изпит, проведен на 11 и 12 септември 2023 г. на студентите от направление "Информатика и компютърни науки" ще се нанасят на 18.09.2023 (понеделник) в зала 325 ФМИ както следва:

  • Специалности Информационни системи и Софтуерно инженерство: 12:00 ч. до 12:30 ч. 
  • Специалности Информатика и Компютърни науки: 12:30 ч. до 13:00 ч.

Всички студенти  от  посочените специалности могат да видят окончателните си оценки в специално създаден за целта курс "Държавен изпит 11-12 септември 2023 г. направление ИКН" в системата Moodle на адрес: https://learn.fmi.uni-sofia.bg/course/view.php?id=9555

Темите от практическата част на държавния изпит са публикувани на официалната страница на ФМИ на адрес: https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/node/7343. В документа с темата от текущия изпит ще намерите и примерни решения и критерии за оценяване.