Нанасяне на оценките от Държавен изпит – септември 2022 г., направление "Информатика и компютърни науки" на 12.09.2022 г.

Оценките от Държавния изпит на студентите от направление "Информатика и компютърни науки",  проведен на 7 и 8 септември 2022 г., са публикувани на следната връзка:

https://learn.fmi.uni-sofia.bg/course/view.php?id=8582 

Оценките ще се нанасят в студентските книжки на 12.09.2022 г. (понеделник) в зала 229 на ФМИ съгласно следния график: 

  • Специалност Компютърни науки: 14:00 часа
  • Специалност Софтуерно инженерство: 14:30 часа
  • Специалности Информатика и Информационни системи: 15:00 часа