Нанасяне на оценките - спец. Математика и информатика, ДИ - 8 и 9 септември 2021, на 10.09.2021

Оценките на студентите от специалност Математика и информатика, явили се на държавен изпит - Първа държавна сесия провела се на 8 и 9 септември 2021 ще се нанасят на 10.09.2021 от 16:00 в каб. 213 - сградата на ФМИ.

От Комисията