Научен семинар „Reflections of AI policy at the university level and at the individual program level at BU“, 01.07.2024

На 1 юли 2024 г., понеделник, от 16:00 ч., в заседателната зала на ФМИ ще се проведе научен семинар по проект AI-BEST на тема "Reflections of AI policy at the university level and at the individual program level at BU" с лектор проф.Vijay Kanabar, Boston University
(https://www.bu.edu/met/profile/vijay-kanabar/). Поканени са всички заинтересовани – студенти, преподаватели и гости на ФМИ.

Dr. Vijay Kanabar, Associate Professor and Director of Project Management at Boston University, is a successful author and researcher with over 75 papers in IT and project management.
His recent notable work includes the book “AI Revolution in Project Management.” Honored with PMI’s Linn Stuckenbruck Award in 2017, his research now explores education, agile approaches value delivery, and generative AI.

Проектът AI-BEST (AI and Big data for Education, Software and information Technologies) - Приложение на изкуствения интелект и големите данни в образователните, софтуерните и информационните технологии е проект на ФМИ, който стартира през месец юли 2023 г. Проектът е финансиран от Европейския съюз - NextGenerationEU, чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, проект № BG-RRP-2.004-0008-C01. Основна цел на AI-BEST е изследване и разработване на подходи и технологии за приложение на методите на изкуствения интелект и големите данни в различни области на информатиката и компютърните науки.