Последни новини

Проведе се финалният кръг на 21-та Националната олимпиада по информационни технологии, 26-28.04.2024

В периода 26-28 април 2024 г. се проведе финалният кръг на Националната олимпиада по информационни технологии (НОИТ). Тази година домакин беше гр. Бургас и по-конкретно Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации (ПГКПИ), с подкрепата на Община Бургас, Регионалното управление на образованието (РУО) Бургас и Министерството на образованието и науката (МОН).

Семинар по Оптимизация, 29.04.2024

На 29 април 2024г. (понеделник) от 14:15 ч. в ауд. 303 на ФМИ ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Тодор Манев
Тема: Fedorchuk compacta and LUR renormability

Поканват се всички интересуващи се.

Общо събрание на ФМИ, 30.05.2024

Общото събрание на ФМИ ще се проведе на 30 май 2024 г. от 14:00 часа, в Зала 325, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Декана и Зам.-деканите на ФМИ.
  2. Попълване на състава на органите за управление на ФМИ.
  3. Разни.

Регистрацията на членовете на Общото събрание започва в 13:15 ч. на 30 май 2024 г.
Обява

доц. д-р Александър Димов
Председател на ОС на ФМИ

XIX национално състезание по компютърни мрежи за ученици, 2024

Деветнадесетото национално състезание по компютърни мрежи в България за ученици от 8 до 12  клас се проведе в периода 19-21 април 2024 година. Събитието е традиционно организирано от Министерството на образованието и науката, Софийският университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) - Факултет по математика и информатика (ФМИ) и Сиско академията към СУ-ФМИ.   

Проект по Еразъм+ "Формиране на критично мислене и медийна грамотност като защита срещу медийни манипулации, дезинформация и фалшиви новини"

Проект по Еразъм+ "Формиране на критично мислене и медийна грамотност като защита срещу медийни манипулации, дезинформация и фалшиви новини" се осъществява от ентусиазирани екипа от четири европейски университета от България, Германия, Полша и Италия.  Проектът е  фокусиран върху разработването на систематичен модел на преподаване на критично мислене и медийна грамотност и е насочен и както към подобряване на компетенциите на преподавателите за прилагане на критично мислене в тяхното преподаване, така и към повишаване на междукултурните компетенции на участницит

Държавен изпит за ОКС "Бакалавър", 09 и 10. 07.2024

Държавният изпит за ОКС "бакалавър" (втора държавна сесия на учебна 2022/2023г) ще се проведе на 09.07.2024 г. и 10.07.2024 г.
Заявления за явяване на държавен изпит ще се приемат от 07 май до 14 юни 2024 г., 9:30 – 12:00 и 13:30 – 16:00 (в работни дни); каб. 221 и каб.220, отдел „Студенти“ на ФМИ.

Семинар по Оптимизация, 15.04.2024

На 15 април 2024г. (понеделник) от 14:15 ч. в ауд. 303 на ФМИ ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Христина Топалова
Тема: Simultaneous perturbed minimization of a convergent sequence of functions

Поканват се всички интересуващи се.

Университетът на Любляна, Словения, организира лятно училище "Mathematics in Ljubljana 2024", 1 - 5.07.2024 г.

Университетът на Любляна, Словения, организира лятно училище "Mathematics in Ljubljana 2024", което ще се проведе от 1 до 5 юли 2024 г. Лятната школа има за цел да представи най-съвременните изследвания в областта на математиката на студентите от бакалавърска и магистърска степен на обучение, което да им помогне при избора на тема за бъдещите им изследвания. Темите ще бъдат представени от водещи експерти в тези области, работещи в Любляна. Участието в лятното училище е безплатно и ще се проведе на английски език.

Страници