Последни новини

ОТБОРИТЕ НА ФМИ, СУ "СВ. КЛ. ОХРИДСКИ", ЗАВОЮВАХА ПЪРВО МЯСТО НА XXXIV РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ 2022

На 14 май 2022 г. (събота) от 10 до 15ч. в гр. Русе се проведе присъствено XXXIV РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ (РСОП) / National Student Programming Contest, в която участваха 14 отбора от 7 университета, обучаващи в областите на компютърните науки. Два от тях бяха на ФМИ. Олимпиадата бе организирана от Русенски университет „Ангел Кънчев“.  

В олимпиадата участваха общо два отбора на ФМИ, с ръководител доц. Милен Петров.

Отбор 1: FMI-1/ProStack Overflow

Студентите от СУ “Св. Кл. Охридски“ се представиха отлично на Националната студентска олимпиада по математика, 13-15 май 2022 г. в с. Равда

От 13 до 15 май 2022 г . в с. Равда се проведе поредното издание на Националната студентска олимпиада по математика (НСОМ) при домакинството на УНСС-София. НСОМ е състезание по математика между студенти от бакалавърски или магистърски програми, организирано ежегодно от висшите училища в България. Целта е да се повишава интересът на студентите към математиката и да се създават условия за обмен на опит сред преподавателските екипи.

Семинар „Математическо моделиране”, 17.05.2022, присъствено в зала 514, ФМИ

На 17.05.2022 г, вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, Светослав Димов и Иван Димитров,  студенти във ФМИ, спец. Софтуерно инженерство, ще представят проблема:

Историческа връзка на анализа на Фурие с музиката

Семинар „Математическо моделиране”, 10.05.2022, присъствено в зала 514, ФМИ

На 10.05.2022 г, вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, Евтим Иванов и Георги Йоков, студенти от спец. Софтуерно инженерство, ФМИ, ще представят проблема:

Небесна механика: Изследване движението на планетите

Резюме: Ще представим подход за намиране на координати на планета в избран от нас ден. Чрез използване на орбиталните елементи ще можем да пресметнем средното движение, средната аномалия, за да достигнем до хелиоцентричните координати на дадената планета.

Семинар „Математическо моделиране”, 3.05.2022, присъствено в зала 514, ФМИ

На 03.05.2022 г, вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, Асен Атанасов, от Българската софтуерна компания Chaos Group (Хаос Груп), световен лидер в технологиите за компютърна графика, ще представи проблема:

Визуализиране на грапави повърхности: увод в микрофасетната теория

Подаване на заявление за явяване на държавен изпит за Втора държавна сесия, учебна 2020/2021 г.

Втора държавна сесия, учебна 2020/2021 г.  е на 12 и 13 юли 2022 г. Заявления за явяване на изпита ще се подават: 

Кога: от 16  май до 10 юни 2022 г., 9:30 – 12:00 и 13:30 – 16:30 (в работни дни);
Къде: каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ.

Важно: До полагане на държавен изпит се допуска студент, който е изпълнил задълженията си по учебен план – с успешно положени всички семестриални изпити в определените за обучението срокове и покриване на всички групи избираеми дисциплини.

Подаване на заявления за явяване на изпити от минали години за лятната изпитна сесия на уч. 2021/2022 г.

Подаването на заявления за явяване на изпити от минали години за  лятната изпитна сесия на уч. 2021/2022 г. ще става по е-поща, след като бъде заплатена таксата за съответния брой неположени изпити от минали години от лятна изпитна сесия- (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение). Имейлите  ще се изпращат на отдел Студенти -studenti@fmi.uni-sofia.bg

Страници