Последни новини

НАУЧНА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „ЕЗИК И ПРОФЕСИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЯ 4“, 18 – 19.06. 2021

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии катедра "Западни езици" - Проект: 80-10-134 / 26.03.2021 г. договор по НИП организира Научна кръгла маса на тема: "Език и професионална комуникация 4", "Изследвания и практики на учене, преподаване и оценяване на чужди езици за общи и професионални цели“ на 18 – 19 юни 2021 г.

Покана
Заявка за участие

Завърши випуск 2020 на ФМИ. На добър час!

На тържествена церемония 240 бакалаври и магистри от Факултета по математика и информатика получиха дипломите си за завършено висше образование. Девет от тях са с отличен успех. Събитието се проведе на открито пред Факултета по математика и информатика на Софийския университет. Церемонията се излъчваше на живо онлайн.
На празничния ден присъстваха заместник-ректорът на Софийския университет доц. д-р Георги Вълчев и деканското ръководство на Факултета по математика и информатика начело с декана доц. д-р Първан Първанов.

Семинар „Математическо моделиране”, 27.04.2021 г., дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на понеделика преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка. 

Условия и примерни решения на задачите, КС изпит по Математика II, 24.04.2021

На 24 април 2021, при спазване на противоепидемичните мерки, се проведе кандидатстудентският изпит по Мaтематика II от първа кандидатстудентска изпитна сесия за прием в СУ "Св. Климент Охридски", 2021/2022 учебна година. Бе изтеглена изпитна Тема N:1.

Заявки за изпити от минали години за лятна сесия, 2020/2021, бакалаври и магистри

Подаването на заявления за явяване на изпити от минали години за  лятната изпитна сесия на уч. 2020/2021 г. ще става по е-поща, след като бъде заплатена таксата за съответния брой неположени изпити от минали години от лятна изпитна сесия- (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение). Имейлите  ще се изпращат на отдел Студенти -studenti@fmi.uni-sofia.bg

Семинар „Математическо моделиране”, 20.04.2021 г., дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на понеделика преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка. 

Страници