Последни новини

Възможност за получаване на квалификация „Учител“, информационна среща, 28.02.2023

Каним студентите от бакалавърските програми на ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски“ на информационна среща, свързана с възможността за получаване на допълнителна професионална квалификация „Учител по… “ (математика или информатика и ИТ).

Научна конференция „Диференциални уравнения и математически модели в икономиката“, провеждане

На 27.02.2023 от 9 до 18 ч. и на 28.02.2023 от 9 до 14 ч.  ще се проведе научна конференция „Диференциални уравнения и математически модели в икономиката“, посветена на 75-ата годишнина от рождението на доц. д-р Йордан Йорданов (1948-2021 г.). Съорганизатор на събитието е ФМИ на СУ "Св. Климент Охридски".

Уводна лекция по ИД "Философия и логика" на доц. Владимир Сотиров, 19.02.2023

Курсът  ИД "Философия и логика" на доц. Владимир Сотиров ще се провежда в понеделник от 17:15 ч. в зала 514. Уводната лекция ще е на 19 февруари 2023 г. Следете за анотация в Мудъл.

доц. Владимир Сотиров

ОКС "Магистър", разпис на учебните занятия, летен семестър 2022/2023

На страница "Студенти"-> "Разпис" е публикуван разписът на учебните занятия, всички дисциплини, на ОКС "Магистър" за летен семестър на 2022/2023 уч.г.

Моля следете за корекции и допълване  с разписи на още МП!

Записване за факултативен модул "Учител по математика" или "Учител по информатика и ИТ", 2022/2023

Студентите от специалностите Информатика, Информационни системи, Компютърни науки, Математика, Приложна математика, Софтуерно инженерство и Статистика от 3 курс през учебната 2022/2023 година могат да  запишат факултативен модул за придобиване на  допълнителна  професионална квалификация  "Учител по математика" или  "

Страници