Последни новини

Тържествено връчване на дипломите за висше образование на абсолвентите (бакалаври и магистри), випуск 2021 г. , 19.04.2022 - Обновена!

На 19.04.2022 г. (вторник) от 14.00 ч. в Аулата на Софийски университет "Св. Климент Охридски" ще  се състои тържествено връчване на дипломите за висше образование на абсолвентите (бакалаври и магистри) от випуск 2021 г. на ФМИ. 

Дати за Държавен изпит, 2022

Приети са следните дати за провеждане на Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" през 2022 г.

  • Втора държавна  сесия - 12 и 13 юли 2022 г. (за студенти завършили през 2021 г.);
  • Първа държавна сесия - 07 и 08 септември 2022 г. (за студенти завършили през 2021/2022 уч. г).

Семинар „Математическо моделиране”, 12.04.2022, ПРИСЪСТВЕНО в зала 514, ФМИ

На 12.04.2022 г, вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, доц. Станислав Харизанов от Института по информационни и комуникационни технологии -БАН, ще представи проблема:

Математическо моделиране с дробни по пространството линейни оператори

Изготвяне на лятна сесия 2021/2022, ОКС “Бакалавър”

За студентите от 1, 2, и 3-ти курс от ОКС “Бакалавър”

Лятната изпитна сесия е в периода 13.06.2022 - 08.07.2022 г.

От 06.04.2022 г. до 05.05.2022 г. студентите трябва да съгласуват с преподавателите си и да направят предложения  за дати и зали за изпитите по всички задължителни дисциплини. Предложенията се попълват от студентите отговорници на съответната специалност и курс в заявка по образец, която се получава в стая 209.

Семинар „Математическо моделиране”, 05.04.2022, ПРИСЪСТВЕНО в зала 514, ФМИ

На 05.04.2022 г, вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, инж. Ангел Иванов от компания „ММ Solutions ЕАД”, ще представи проблема:
Геометрични трансформации в изображенията

Резюме:
Ще бъдат описани математическите модели на различни видове камери и проекции, как се реализират в съвременните процесори и как се определят параметрите на модела.

Условия, отговори и примерни решения на задачите, КС изпит по Математика , 03.04.2022

На 3 април 2022г.  се проведе кандидатстудентският изпит по Мaтематика от първа кандидатстудентска сесия, за прием в СУ "Св. Климент Охридски", 2022/2023 учебна година. Бе изтеглена изпитна Тема N:1.

Страници