Последни новини

Катедра Информационни Технологии организира защита на дипломни работи, 29.11.2023

За дипломанти в магистърски програми БМИ, ЕО, РСМТ
Дипломна защита: 29 ноември  2023 г.

Информация за сроковете и изискванията към дипломантите и техните ръководители ще намерите на адрес "Студенти"->"Изпити".

 

Удължен срок за кандидатстване за СДК „Информатика и информационни технологии“, 17.11.2023 г.

Срокът за кандидатстване за едногодишния курс за следдипломна квалификация за получаване на учителска правоспособност по „Информатика и информационни технологии“ се удължава до 17.11.2023 г. .

Kурс за подготовка на ученици за ДЗИ по математика – профилирана подготовка от 19.11.2023

От 19 ноември 2023г. Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Кл. Охридски” организира курс за подготовка на ученици (завършили поне 10—ти клас ) за държавен зрелостен изпит по математика – профилирана подготовка.
Тематиката на курса е съобразена с учебните програми за профилирана подготовка по математика в 11-ти и 12-ти клас и включва обучение по 4-ри модула: Модул 1 (Геометрия); Модул 2 (Елементи на математическия анализ); Модул 3 (Практическа математика); и Модул 4 (Вероятности и анализ на данни).

Научен семинар „Виртуална роботика“, 9.11.2023

На 9 ноември 2023 г., четвъртък от 17:15 в заседателната зала на ФМИ ще се проведе първият научен семинар по проект AI-BEST на тема "Виртуална роботика" с лектор проф. д-р Павел Бойчев (https://www.researchgate.net/profile/Pavel-Boytchev). Поканени са всички заинтересовани.

Страници