Последни новини

ОКС "Магистър", изготвяне на Лятна изпитна сесия, 2017/2018

Лятната изпитна сесия, 2017/2018  за ОКС „Магистър“ е в периода 11.06. - 06.07.2018 г., а поправителната сесия, 2017/2018 е в периода  20.08. - 07.09.2018 г.

От 17.04.2018 г. до 15.05.2018 г.  преподавателите трябва да направят предложения за дати и зали за изпитите по всички  дисциплини  на e-mail: aniv@fmi.uni-sofia.bg.

Учебен отдел

Семинар „Математическо моделиране”, 18.04.2018

На 18.04.2018, сряда, от 18:15 до 20 часа в зала 514 ще се проведе семинарът "Математическо моделиране". Силви-Мария Гюрова, ФМИ, МП „Изчислителна математика и математическо моделиране” ще представи проблема:

Математически модел на Black-Scholes  за определяне цените на европейските кол-опции. Модификации, дискретизация.

Допълнително обучение по Геометрия, спец. КН,1 курс, 1 поток, 25.04.2018

На 25.04.2018г. (сряда) от 17:00 часа ще се проведе допълнително обучение по Геометрия за специалност КН, първи курс, първи поток.

Обучението ще е в зала 325 във ФМИ с лектор Марина Чомакова.

Програма ЕОС

Кандидатстудентски курс по математика от 14.04.2018, провеждане

От 14.04.2018г. започва поредният кандидатстудентски курс по математика. Занятията се провеждат в събота и неделя от 9.00 часа (по 6 учебни часа дневно). 

Място на провеждане:

  • съботни занятия - зала 302, 3 етаж, ФМИ;
  • неделни занятия - зала 304, 3 етаж, ФМИ.

Лектори: гл. ас. Васил Гочев и гл. ас. Иван Гаджев.

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 17.04.2018

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 17 април 2018 (вторник) от 16:15 ч. в зала 210 на ФМИ с доклад на гл. асистент Георги Георгиев

Неитегруемост на хамилтонова система с потенциал на Дайсън

Поканват се студентите и преподавателите.

Семинар по Оптимизация, 13.04.2018

На 13 април 2018 г. (петък) от 13:15 ч. в зала 501 ще се проведе сбирка на Семинара по Оптимизация.

Докладчик: Стоян Апостолов

Тема: Мерки за слаба некомпактност и ядрени оператори

Поканват се всички интересуващи се.

Страници