Последни новини

Семинар „Топология’’, 27.11.2018

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следния доклад: 

Хаусдорфови, регулярни, тихонови и нормални топологични пространства.

Лектори: Иво Мариянов Яков и Галин Тонев Николов.

Семинарът ще се проведе на 27 ноември 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.

Допълнително обучение по СДП, спец. Компютърни науки, 2 курс, 2 поток, 1.12.2018

На 01.12.2018г. (събота) ще се проведе допълнително обучение по СДП за специалност КН, втори курс, втори поток. Обучението за пета и шеста групи ще е от 10:00 до 13:00 в зала 500, а за седма и осма групи от 13:00 до 16:00 отново в зала 500. Лектор ще бъде Пламен Начев.

Програма ЕОС

Допълнително обучение по Алгебра 1, спец. Компютърни науки, 1 курс, 2 поток , 26.11.2018

На 26.11.2018г. (понеделник) 27.11.2018 г. от 18:00  19:00 часа в зала 601ФХФ  326 ФМИ ще се проведе допълнително обучение по Алгебра 1 за специалност Компютърни науки, първи курс, втори поток във връзка с предстоящото контролно. Лектор ще бъде Иво Стратев.

Програма ЕОС

Допълнително обучение по СДП, спец. Компютърни науки, 2 курс, 1 поток, 23.11.2018

На 23.11.2018г. (петък) ще се проведе допълнително обучение по СДП за специалност Компютърни науки, втори курс, първи поток.

Обучението ще е в зала 314 от 15 до 17 часа и зала 321 от 17 до 18 часа във ФМИ с лектор Дарко Данчев.

Програма ЕОС

Допълнително обучение по Математически анализ, спец. Приложна математика, 2 курс, 22.11.2018

На 22 ноември 2018 г. (четвъртък) от 14 часа в зала А305 на ФзФ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Математически анализ  за студентите от специалност Приложна математика 2 курс. 

Лектор: Павлинка Тодорова.

Програма ЕОС

Семинар „Топология’’, 20.11.2018

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следните доклади: 

  1.   Пораждане на топология чрез фамилия от изображения.
      Лектор: Антон Панайотов Панайотов;

  2. Аксиоми за отделимост Т_0, Т_1 и Т_2. Оценки за мощността на топологично пространство.
    Лектор: Владимир Симеонов Мутафов.

Семинарът ще се проведе на 20 ноември 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.

Допълнително обучение по Дискретни структури , спец. Компютърни науки 1 курс, 1 поток, 25.11.2018

В неделя на 25.11 2018 г. от 14 часа в зала 325 ФМИ ще се проведе допълнително обучение за спец. Компютърни науки 1 курс, 1 поток  във връзка с  предстоящо контролно по Дискретни структури с лектор Ангел Димитриев.

Програма ЕОС

Втора кампания за преподавателска мобилност по програма Еразъм+, Програмни държави, 2018/2019 уч.г.

Стартира втора кампания за преподавателска мобилност по програма Еразъм+, Програмни държави, 2018/2019 уч.г.  ФМИ разполага с два броя места  за преподавателска мобилност с цел преподаване и преподавателска мобилност с цел обучение.

Кандидатства се със заявление: мобилност с цел преподаване; мобилност с цел обучение.

Страници