Последни новини

Семинар „Топология’’, 23.10. 2018

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следния доклад: 

"Линейна свързаност и едносвързаност. Нехомеоморфност на R, R^2 и R^3".  

Лектор: Киприан Стоянов Бербатов

Семинарът ще се проведе на 23 октомври 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.

Допълнително обучение по Алгебра I, спец. КН 1 курс 2 поток, 20.10.2018

На 20.10.2018г. (събота) от 10:00 часа ще се проведе допълнително обучение по Алгебра I за специалност Компютърни науки, първи курс, втори поток.

Обучението ще е в зала 101 във ФМИ с лектор Георги Иванов.

Програма ЕОС

ФМИ обявява конкурс за наградата "проф. дмн Иван Сосков" за 2018 г.

ФМИ обявява конкурс за ежегодната награда на името на проф. дмн  Иван Сосков за изследователски и научни постижения, в областта на математическата логика и компютърните науки, на изявен студент от ФМИ (бакалавър, магистър, докторант). Наградата се присъжда с цел да бъде стимулирана изследователската дейност на студентите и се състои от грамота и парична сума в размер на 2000 лв.

Семинар „Топология’’, 16.10.2018

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следните доклади: 

  1. "Топологични пространства: вътрешност на множество"
      Лектор: Симеон Станимиров Александров;

  2.  "Локално крайни и дискретни фамилии от множества. Теорема на Александров-Урисон за бази"
      Лектор: Преслава Веселинова Недкова.

Семинарът ще се проведе на 16 октомври 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 16.10.2018

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 

16 октомври 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 217 на ФМИ с доклад на тема

Върху някои диофантови неравенства с нецели степени

Лектор: Живко Петров

Поканват се студентите и преподавателите. Обърнете внимание на часа на започване на доклада!

За ИД "Уеб програмиране" за МИ 3 курс, 2018/2019

Прекратява се записването за избираемата дисциплина "Уеб програмиране" от списъка с ИД от учебния план на специалност Математика и информатика, редовно обучение, 3 курс с лектор Т. Георгиев.

Страници