Последни новини

Еразъм+ 2018/2019, Второ класиране

Второто класиране по програма Еразъм+, 2018/2019 за ФМИ ще се проведе в периода 8 - 12 март 2018 г. Кандидатства се през електронната платформа, която се намира на адрес: http://www.erasmus.uni-sofia.bg, бутон "Регистрирай се сега" на заглавната страница, като за достъп до системата студентът/докторантът вписва потребителското си име и парола от СУСИ. За второ класиране системата ще бъде отворена само за студентите на ФМИ на 8 март 2018 г.

Еразъм+ 2018/2019 уч. г., Първо класиране

Първо класиране, Еразъм+, 2018/2019

Класираните студенти от Първо класиране трябва да подпишат заявление, че ще заемат или няма да заемат мястото в срок до утре, 8 март 2018 г., 17 часа. Заявлението се подписва в каб. 203 на ФМИ, Стефка Близнева.

Конкурс за стипендия за обучение със съвместно финансиране

Обучението се финансира от Френския институт в България и Сосиете Женерал Експресбанк България и е за придобиване на  знания в областта на Data Science (Наука за данните) за прием във висше инженерно училище във Франция.

Предлагани условия

Семинар по Оптимизация, 09.03.2018

На 9 март 2018г. (петък) от 13:15 ч. в зала 501 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: доц. Милен Иванов

Тема: Сюрективност в пространства на Фреше (продължение)

Поканват се всички интересуващи се.

Семинар „Математическо моделиране”, 07.03.2018

На 07.03.2018 г. сряда, от 18:15 до 20 часа в зала 514, ФМИ ще се проведе семинарът "Математическо моделиране".

Проф. Стефка Димова, ФМИ, СУ,  ще представи проблема:

Структури и вълни в нелинейна топлопроводна среда.

Конкурс за награда „Академик Борислав Боянов”, 2018

ФМИ обявява конкурс за наградата „Академик Борислав Боянов”. Наградата се присъжда на студент от ФМИ (ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър“ или докторант) за показани високи резултати в обучението им по направление 4.5 „Математика” и научни постижения в областта на математиката.

Наградата се състои от грамота и парична сума в размер на 2000 лева.

Срок за подаване на документите: от 01.03.2018 г. до 02.04.2018 г.

Представяне на документите:

Академичният съвет прие промени в таксите за обучение в част от факултетите на СУ, 2018/2019 уч. г.

На заседание, проведено на 28 февруари 2018 г., Академичният съвет на  Софийски университет прие промени в годишните такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти за някои специалности в част от факултетите на Софийския университет за учебната 2018/2019 г. 

Страници