Последни новини

Семинар по Оптимизация, 12.10.2018

На 12 октомври 2018г. (петък) от 14:15 ч. в зала 501 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчици: Михаил Кръстанов, Надежда Рибарска

Тема: On a Bolza problem

Поканват се всички интересуващи се.

ОКС "Магистър" - кампания за избираеми дисциплини, зимен семестър, 2018/2019 уч. г.

Стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за зимен семестър, 2018/2019 за ОКС "Магистър".

10 октомври – 24 октомври (включително) 2018 г.

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт. 

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ЗА ОТПИСВАНЕ!

Прием за ОКС "Магистър", записване на приетите на второ класиране магистри във ФМИ, учебна 2018/2019 г.

Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадени от Ректора на СУ "Св. Кл. Охридски" заповеди за записване в магистърската програма към съответната специалност .

Два кандидатстудентски курса по математика - от 20.10.2018 и от 21.10.2018

От 20 октомври 2018 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в събота от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 5-18 октомври 2018 г.

От 21 октомври 2018 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в неделя от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 5-18 октомври 2018 г.

За студентите от ОКС ”Бакалавър”, специалност Компютърни науки, 3 курс, 1 поток

Има промяна в броя на административните групи за зимния семестър на учебната 2018/2019 г. на специалност Компютърни науки 3-ти курс, първи потокНовото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини.

Студентите от 1, 2 и 3 група запазват принадлежността си към тези групи и не е необходимо да правят нов избор.

За студентите от ОКС ”Бакалавър”, специалност Информатика, 2 курс

Има промяна в броя на административните групи за зимния семестър на учебната 2018/2019 г. на спец. Информатика 2-и курсНовото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини.

Студентите от 1,2,3 и 4 група запазват принадлежността си към тези групи и не е необходимо да правят нов избор.

Семинар „Топология’’, 09.10. 2018

Семинарът „Топология’’ започва работата си с доклад на тема 

"Топологични пространства: отворени и затворени множества, бази и затворена обвивка".  

Лектори: Божидар Зарков Зарев и Симеон Викторов Димитров.

Семинарът ще се проведе на 09 октомври 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.

Еразъм+ КД 107, студентска мобилност, 2018/2020

Стартира кампанията за студентска мобилност по програма Еразъм+ КД107, 2018/2020.  

Документите за кандидатстване - Заявление, Mотивационно писмо, Документ за удостоверяване на успеха до момента на кандидатсването, Документ, удостоверяващ нивото на владеене на езика на обучение, съгласно изискванията на приемащия се подават:

В срок: 16.10.2018
Къде: каб. 203, ФМИ

Aкадемична 2018/2019 г. бе тържествено открита във ФМИ

   На 1.10.2018 г. в двора на Факултета по математика и информатика
   бе тържествено открита академична 2018/2019 г.
   Студентите и академичната общност бяха поздравени от гостите на тържеството -
   Доц. д-р Първан Първанов, Декан на ФМИ ;

Страници