Последни новини

Семинар "Топология", 17 октомври 2017

Семинарът „Топология’’ продължава работата си с доклад на тема 
"Фактор-пространства и факторни изображения"  
Лектор: Боян Стефанов 

Семинарът ще се проведе на 17 октомври 2017 (вторник) от 17:15 ч. в зала 210 на ФМИ.

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 17 октомври 2017

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 17 октомври 2017 г. (вторник) от 16:15 ч. в зала 305 на ФМИ с доклад на Антон Биков: 
Комплексни верижни дроби

Поканват се студентите и преподавателите.

Кандидатстудентски курс по математика от 21 октомври 2017

От 21 октомври 2017 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в събота от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 10-19 октомври 2017 г.
За повече информация.

47-ма Пролетна конференция на СМБ

47-мата Пролетна конференция на СМБ ще се проведе в началото на месец април, 2018 г.
Срокът за изпращане на съобщения е 01.12.2017 г.

Повече детайли за конференцията можете да намерите тук

Семинар „Топология’’, 10 октомври 2017

Семинарът „Топология" започва работата си с доклад на тема 
"Сходимост в топологични пространства: обобщени редици и филтри"  
Лектор: Боян Паунов 

Семинарът ще се проведе на 10 октомври 2017 г. (вторник) от 17:15 ч. в зала 210 на ФМИ.

Европейската награда за иновации Radar

Уважаеми колеги и приятели,

Един от проектите, с участие на учени от Центъра по Технологии на Информационното общество към ФМИ - RAGE (http://rageproject.eu/), е предложен от Европейската Комисия (ЕК) в списъка с потенциални кандидати за наградата European Innovation Radar Prize. Това е голямо признание не само за този проект, но и за ФМИ, и за СУ. 

Гласуването завършва на 15 Октомври 2017 г. 

Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г., 2-ро класиране

Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадена от Ректора заповед за записване в магистърската програма към съответната специалност при спазване на сроковете, посочени в чл. 26 и 27 от Правилника за прием на магистри в СУ.

Страници