Последни новини

Конкурс за стипендианти по програма ”Study iT First”, 2018

Конкурсът е за студенти от 1-ви курс в ИТ специалност в български университет. Одобрените кандидати ще получат месечна стипендия, възможност за придобиване на работни практики със съдействието на личен ментор, както и възможност за стаж през лятото в развойния център на SAP в София.

Срок за кандидатстване: 10 октомври 2018 г.

Информация и документи за кандидатстване.

Публична лекция на доц. д-р Камен Делчев, 3.09.2018

 

 Лектор: доц. д-р Камен Делчев

 Тема: Адаптивно итеративно управление със самообучение за манипулационни роботи: Алгоритъм за ограничаване на траекторната грешка

 Кога: 3 септември 2018 г. (понеделник), 16:00 часа

ОКС "Бакалавър", разпис на учебните занятия, задочно обучение, зимен семестър 2018/2019

На страница "Студенти"->"Разпис"->"ОКС Бакалавър" е публикуван разписът на учебните занятия на спец. Математика и информатика - задочно обучение, ОКС "Бакалавър" за зимния семестър на 2018/2019 уч. г.

Поправителна изпитна сесия, 2017/2018, ОКС "Бакалавър", ИД и ликвидационна сесия

На страница "Студенти"->"Изпити"  са публикувани:

поправителна изпитна сесия, 2017/2018 уч. г., избираеми дисциплини  и
ликвидационна изпитна сесия, 2017/2018 уч. г. .- сесия за поправителни изпити при дублиране на дата и час.

на ОКС "Бакалавър" - редовно обучение.

Търси се специалист "Аналитик на алгоритми"

По проект BG16RFOP002-1.005-0268-C01 „Разработване на Интелигентна софтуерна система за автоматично генериране на експертни решения“ търсим специалист: Аналитик на алгоритми

Изисквания:

Информация за студентите, отнасяща се за новата 2018/2019 уч.г.

Тържественото връчване на дипломите на студентите от ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" от  випуск 2017/2018 г.  ще се състои през месец януари 2019 г. Желаещите да получат дипломата си на тази церемония е необходимо да донесат в отдел "Студенти"  на ФМИ, каб. 221 в срок до 01.10.2018 г. вкл.:

Плащане на семестриални такси чрез СУСИ – зимен семестър, 2018/2019, 30.07. - 21.09.2018

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за зимен семестър на 2018/2019 учебна година ще бъде в интервала 30.07. - 21.09.2018 г. и ще бъде достъпна от студентския профил. При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay. При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка. Остава, обаче, необходимостта от записване в отдел "Студенти" на ФМИ.

Страници