Последни новини

Информация за студентите, отнасяща се за новата 2018/2019 уч.г.

Тържественото връчване на дипломите на студентите от ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" от  випуск 2017/2018 г.  ще се състои през месец януари 2019 г. Желаещите да получат дипломата си на тази церемония е необходимо да донесат в отдел "Студенти"  на ФМИ, каб. 221 в срок до 01.10.2018 г. вкл.:

Плащане на семестриални такси чрез СУСИ – зимен семестър, 2018/2019, 30.07. - 21.09.2018

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за зимен семестър на 2018/2019 учебна година ще бъде в интервала 30.07. - 21.09.2018 г. и ще бъде достъпна от студентския профил. При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay. При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка. Остава, обаче, необходимостта от записване в отдел "Студенти" на ФМИ.

Държавен изпит, конспекти - 2018

На страница "Студенти"->"Изпити"->"Конспекти за държавен изпит" са публикувани конспектите за всички програми на ОКС "Бакалавър", които са актуални за учебна 2017/2018 г, и влизат в сила от Първа държавна сесия на Държавен изпит, 10 и 11 септември 2018 г. 

“А сега накъде?” след лятното докторантско училище BDSS’2018

В периода 8-15 юли 2018 г. в град Банкя, в хотел Банкя палас, се проведе Лятно докторантско училище на тема „Big Data Summer School“ (BDSS’2018), организирано от Факултета по математика и информатика и подкрепено от Докторантски център СУ „Св.

Оценки от ДИ проведен на 13 и 14 юли 2018 г., спец. М, ПМ и Стат

Оценките от Държавен изпит, проведен на 13 и 14 юли 2018 г. на студентите от ОКС "бакалавър", направление "Математика" - спец. Математика, Приложна математика и Статистика ще се нанасят на 16.07.2018 от 14 ч. в каб. 218, ФМИ.

Лятно докторантско училище: Big Data Summer School (BDSS’2018)

От 8 до 15 юли 2018 г. в гр. Банкя се провежда Лятно докторантско училище на тема „Big Data Summer School“, организирано от Факултета по математика и информатика и подкрепено от проект на Докторантския център СУ „Св. Климент Охридски“ № BG05M2OP001-2.009-0013, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Страници