Последни новини

Схема за провеждане на учебните занятия през зимния семестър на учебната 2021/2022 година във ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“

Схемата е изготвена във връзка с т.5.1 от Заповед РД-19-327 / 27.9.2021 г. на Ректора на СУ, ЗВО, заповедите на МЗ, решенията на АС на СУ от 16.09.2020 г. и ФС на ФМИ от 17.09.2020 г.

ОКС "Магистър" - кампания за избираеми дисциплини, зимен семестър, 2021/2022

Стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за зимен семестър, 2021/2022 за ОКС "Магистър".

29 септември – 20 октомври (включително) 2021г.

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт. 

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ЗА ОТПИСВАНЕ!

Кандидатстудентски курсове по математика, 23.10.2021 и 24.10.2021

  • От 23 октомври 2021 г. започва  кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в събота от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно) . Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици.
    Записването е от 28.09.2021 до 21.10.2021 г. включително.

ОКС "Бакалавър" - кампания за избираеми дисциплини, зимен семестър 2021/2022

На 26.09.2021 г. в 00:00 ч. стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за зимен семестър, 2021/2022 за ОКС "Бакалавър".

1-и етап: 26.09.-15.10.2021
2-и етап: 16.-19.10.2021

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт.

СЛЕД КРАЯ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ!

Почина нашият дългогодишен колега гл. ас. Росен Николов

Уважаеми колеги,

На 23.09.2021г. приключи земният път на един прекрасен човек, нашия уважаван колега и приятел гл. ас. д-р Росен Асенов Николов от катедра Математически анализ.
Поклонението ще се състои на 30 септември 2021 г. (четвъртък), от 12:00 часа в Ритуалната зала на агенция „Амбър“, ул. Кожарска №2.

Поклон пред светлата му памет!

Страници