Последни новини

Партньорство с EPAM България

От 2022 г. EPAM България е основен партньор на най-новата бакалавърска програма във Факултета по математика и информатика към СУ „Св. Климент Охридски“, а именно по специалността „Анализ на данни“. Подкрепата на EPAM към Факултета се изявява в няколко основни направления. Това са менторство и подготовка на бъдещите кадри, безвъзмездно предоставяне на материална подкрепа и стипендии, както и сътрудничество с преподаватели с цел изграждане на по-добра среда за иновации.   

Зимна сесия, 2022/2023- график на изпитите за ОКС "Бакалавър", задължителни и избираеми дисциплини

На страница "Студенти"->"Изпити" е публикуван графикът на изпитите от зимната сесия, 2022/2023уч. г. на редовно обучение, ОКС "Бакалавър", задължителни (ЗД) и избираеми (ИД) дисциплини.

Курсове в рамките на проект „МОДЕРН-А“

В рамките на проект „МОДЕРН-А“ се предвижда провеждането на обучения за СТУДЕНТИ от Софийски университет в подкрепа на кариерната им реализация чрез развиване на предприемачески, презентационни умения и дигитална креативност.
Предстоящи обучения:

Отчитане на ИД Стаж по математика и ИД Стаж по информатика, зимен семестър на 2022/2023

  • Във връзка с отчитане на проведена ИД "Стаж по информатика" за зимен семестър на 2022/2023  учебна година:
    Крайният срок за отчитане на проведен стаж във връзка с ИД "Стаж по информатика" е 20 януари 2023 г. Документите трябва да се изтеглят от сайта на КЦ, да се попълнят, подпишат, сканират и изпратят на имейл: career@fmi.uni-sofia.bg, като след това се качват в Мудъл, в курса Стаж по Информатика, 2022/2023.

Тържествено връчване на дипломите за висше образование, випуск 2022 (бакалаври и магистри) , 4.02.2023

На 04.02.2023 г. (събота) от 10:00 ч. в 272 аудитория на Софийски университет "Св. Климент Охридски" ще  се състои тържествено връчване на дипломите за висше образование на абсолвентите (бакалаври и магистри) от випуск 2022 г. на ФМИ. 

Очаквайте допълнителна информация!

Страници