Последни новини

Условия и примерни решения на задачите, КС изпит по Математика II, 25.03.2018

На 25 март 2018 г. се проведе кандидатстудентският изпит по Мaтематика II, за прием в СУ "Св. Климент Охридски", 2018/2019 учебна година със следните:

Следващият кандидатстудентски изпит по математика  е Математика I на 22 април 2018 г., 9:00 ч.

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 27.03.2018

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 

27 март 2018 (вторник) от 16:15 ч. в зала 210 на ФМИ 

с   доклад на Любомир Борисов 

Някои свойства и граници за максималния брой думи в произволни и линейни кодове с фиксирани дължина и минимално кодово разстояние-продължение.

Поканват се студентите и преподавателите.

Представяне на робота Sanbot, 29.03.2018

На 29.03.2018 г. в зала 229 от 16:30 часа ще бъде организирано представяне на робота Sanbot.

Поканват се всички интересуващи се да посетят мероприятието, като то е препоръчително за студентите, слушащи курса „Геометрия на движението“.

Допълнително обучение по Обектно-ориентирано програмиране, спец. ИС, 1 курс, 23.03.2018

На  23.03.2018  от 15 ч.  до 20 часа в зала 200 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по Обектно-ориентирано програмиране за 1 курс, специалност "Информационни системи". Лектори: Дарко Данчев, Георги Стойчев и Крум Пашов

Обучението се организира в рамките на програма ЕОС.

Семинар "Математическо моделиране", 21.03.2018

На 21.03.2018 г., сряда, от 18:15 до 20 часа в зала 514 ще се проведе семинарът "Математическо моделиране". Васил Пашов и Мария Зарчева, участници от ФМИ в 31-вата ЕКМИ Седмица по Математическо Моделиране, Финландия, Lappeenranta  University of Technology (LUT), 9-16 July, 2017,  ще представят проблемите, по които са работили:

Кандидатстудентски курс по математика, 14.04.2018

От 14 април 2018 г. започва нов съботно-неделен кандидатстудентски курс. Занятията ще се провеждат в събота и неделя от 9.00 часа (по 6 учебни часа дневно), с изключение на 22 април (неделя), когато не са предвидени занятия, поради провеждането на изпита по Математика І от първата кандидатстудентска изпитна сесия. Курсът следва да приключи преди 9 юни, когато е предвиден първият кандидатстудентски изпит по математика за СУ от втората кандидатстудентска изпитна сесия.

Публична защита на дисертационен труд на проф. д-р Марусия Божкова, 17.04.2018

За придобиване на научна степен "доктор на науките" в професионално направление 4.5 "Математика".

Кандидатпроф. д-р Марусия Никифорова Божкова

Тема: "Модели на разклоняващи се процеси и приложения в епидемиологията и раковите изследвания"

Кога: 17 април 2018 г., 13:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Публична защита на дисертационен труд на Драгомир Алексов, 27.03.2018

За придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 4.5 "Математика", докторска програма "Изчислителна математика".

Кандидат: Драгомир Ивов Алексов

Тема: "Неравенства от тип на Марков в L2-норми при тегла на Гегенбауер"

Кога: 27 март 2018 г., 11:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Обява за защитата

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 20.03.2018

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 

20 март 2018 (вторник) от 16:15 ч. в зала 210 на ФМИ 

с   доклада на Марин Генов

„Формална холоморфност. Някои елементарни формални свойства на функции холоморфни над дадена крайно-мерна асоциативна комутативна (комплексна) алгебра".

Поканват се студентите и преподавателите.

Страници