Последни новини

Допълнително обучение по Геометрия, спец. КН,1 курс, 1 поток, 25.04.2018

На 25.04.2018г. (сряда) от 17:00 часа ще се проведе допълнително обучение по Геометрия за специалност КН, първи курс, първи поток.

Обучението ще е в зала 325 във ФМИ с лектор Марина Чомакова.

Програма ЕОС

Кандидатстудентски курс по математика от 14.04.2018, провеждане

От 14.04.2018г. започва поредният кандидатстудентски курс по математика. Занятията се провеждат в събота и неделя от 9.00 часа (по 6 учебни часа дневно). 

Място на провеждане:

  • съботни занятия - зала 302, 3 етаж, ФМИ;
  • неделни занятия - зала 304, 3 етаж, ФМИ.

Лектори: гл. ас. Васил Гочев и гл. ас. Иван Гаджев.

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 17.04.2018

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 17 април 2018 (вторник) от 16:15 ч. в зала 210 на ФМИ с доклад на гл. асистент Георги Георгиев

Неитегруемост на хамилтонова система с потенциал на Дайсън

Поканват се студентите и преподавателите.

Семинар по Оптимизация, 13.04.2018

На 13 април 2018 г. (петък) от 13:15 ч. в зала 501 ще се проведе сбирка на Семинара по Оптимизация.

Докладчик: Стоян Апостолов

Тема: Мерки за слаба некомпактност и ядрени оператори

Поканват се всички интересуващи се.

Логически колоквиум - сбирка N: 24, 12.04.2018

На 12 април 2018 г. (четвъртък) от 17:30 часа в зала 200 на ФМИ 

ще се състои поредната сбирка на Логическия колоквиум с доклад на Стоян Михов на тема „Безкрайни задачи и крайни автомати“

Заповядайте!

Общо събрание на ФМИ, 19 април 2018 г.

Съгласно решение на Факултетния съвет на ФМИ, взето на заседанието му от 26.02.2018 г. (Протокол N: 3) се свиква Общото събрание на ФМИ.

Кога: 19 април 2018 г., 14:00 ч.
Къде: зала 325, ФМИ
Дневен ред:
   Отчет за дейността на декана и зам. деканите;
   Попълване състава на факултетния съвет;
   Представяне на проекти, в които ФМИ е водеща организация;
   Разни.
Регистрация: 19 април 2018 г., 13:00 ч.

Страници