Последни новини

Съвместен семинар "Математическо моделиране" и "Оптимизация", 09.05.2018

На 09.05.2018 г., сряда, от 18:15 до 20 часа в зала 514 ще се проведе съвместен семинар "Математическо моделиране" и "Оптимизация". Стефан Петров, Транметрикс,  ще представи проблема:

Модел за проектиране на транспортни мрежи.

Програма на престижния университет Станфорд, Калифорния, за обучение по иновации набира студенти в България, 09.05.2018

Талантливи български студенти с лидерски умения, креативност и предприемачески дух вече имат възможност да получат още знания и сертификат от един от най-престижните университети в света – Станфорд, Калифорния.

Киприан Бербатов е носител на наградата „Академик Борислав Боянов“ за 2018 г.

Наградата „Академик Борислав Боянов“ за 2018 г. се присъжда на

Киприан Стоянов Бербатов, студент в 4-ти курс, спец. „Приложна математика“.

Наградата  ще бъде връчена през месец май 2018 г. при честването на деня на славянската писменост и на българската просвета и култура.

Семинар „Математическо моделиране”, 02.05.2018

На 02.05.2018 г., сряда, от 18:15 до 20 часа в зала 514 ще се проведе семинарът "Математическо моделиране". Асен Атанасов от Хаос Груп, ще представи проблема:

Оптимизация при пресмятане на осветлението от куполна лампа.

Публична защита на дисертационен труд на Веселин Дзивев, 29.05.2018

За придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по … , докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“.

Кандидат: Веселин Руенов Дзивев

Тема: “Методика за обучение по модул „Бази от данни”"

Кога: 29 май 2018 г., 13:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Публична защита на дисертационен труд на Иван Маринов, 29.05.2018

За придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 4.5 "Математика", докторска програма "Алгебра, топология и приложения”.

Кандидат: Иван Бойчев Маринов

Тема: “Дзета функции на линейни кодове и локално крайни модули”

Кога: 29 май 2018 г., 16:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Обява за защитата

Семинар по Оптимизация, 27.04.2018

На 27 април 2018г. (петък) от 13:15 ч. в зала 501 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Светозар Станков

Тема: Distortion of Lipschitz functions on c_0(Gamma)

Поканват се всички интересуващи се.

Страници