Последни новини

Конкурс за доценти във ФМИ, срок 17.06.2018

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 33/17.04.2018 г.

За доценти по професионално направление:

  • 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни технологии) – един;
  • 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) – един,

за нуждите на катедра „Информационни технологии“ във ФМИ,  със срок 2 месеца от публикуването на обявата.

Семинар „Математическо моделиране”, 25.04.2018

На 25.04.2018, сряда, от 18:15 до 20 часа в зала 514 ще се проведе семинарът "Математическо моделиране". Георги Митов, BISAM, A FactSet Company,  ще представи проблема:

Отвъд Модерната Теория на Портфейл. CVaR оптимизация на портфейл, използвайки разпределения с тежки опашки.

Заявления за явяване на изпити от минали години, лятна сесия 2017/2018

Заявления за явяване на изпити от минали години за лятната изпитна сесия на уч. 2017/2018 г. (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение) ще се подават:

Кога: от 24.04.  до 31.05.2018 г.;
Къде: каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ, 9:00 – 12:00 и 13:00 – 16:30 (в работни дни).

Огледало на състезанието "North Countries Universities Mathematical Competition", 22.04.2018

На 22.04.2018 г. от 9.30 часа в зала 325 ще се проведе огледало на състезанието за студенти от университетите на северните страни (North Countries Universities Mathematical Competition). Желаещите да участват, да пишат на bojilov@fmi.uni-sofia.bg или на gadjev@fmi.uni-sofia.bg.

Допълнително обучение по Алгебра 2, спец. КН, 2 курс, 1 поток, 19.04.2018

На 19.04.2018 (четвъртък) от 17:00 часа ще се проведе допълнително обучение по Алгебра 2, за специалност КН, втори курс, първи поток.

Обучението ще е в зала 130 във ФХФ с лектор Георги Иванов.

Програма ЕОС

Учебни занятия на 19.04.2018

Поради провеждане на Общото събрание на ФМИ, учебните занятия  на 19 април 2018 г. от 14:00 ч. до 18:00 ч. се отменят.

Деканат

Страници