Последни новини

Семинар по Оптимизация, 02.03.2018

На 2 март 2018г. (петък) от 13:00 ч. в ауд. 501 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: доц. Милен Иванов

Тема: Сюрективност в пространства на Фреше

Поканват се всички интересуващи се.

Семинар „Математическо моделиране”, 28.02.2018

На 28.02.2018 г., сряда, от 18:15 до 20 часа в зала 514 на ФМИ ще се проведе семинарът "Математическо моделиране". 

Доц. д-р Петя Копринкова-Христова, ИИКТ–БАН,  ще представи проблема:

Математически основи на невробиологията 

Kурс "Полупрости алгебри на Ли и приложения", за докторанти, март-юни 2018 г.

 Kурсът "Полупрости алгебри на Ли и приложения" ще се чете от проф. дфн  Владимир Герджиков в периода март-юни 2018 г.

Предназначен е за докторанти по теоретична физика и математика.

Записване на vgerdjikov@gmail.com или на http://iaps.institute/course/semisimple-lie-algebras/

Анотация на курса

ОКС "Бакалавър", избираеми дисциплини преподавани на английски език

Във връзка с приобщаването на чуждите студенти, които са гости на ФМИ за летен семестър на 2017/2018 г., предлагаме възможност за записване на следните курсове от редовните студенти на ФМИ.

Записването става единствено с подаване на молба до Декана на ФМИ,  в отдел Студенти при г-жа Венета Тенева, в срока на кампанията за записване на ИД.

Страници