Последни новини

Общо събрание на ФМИ, 19 април 2018 г.

Съгласно решение на Факултетния съвет на ФМИ, взето на заседанието му от 26.02.2018 г. (Протокол N: 3) се свиква Общото събрание на ФМИ.

Кога: 19 април 2018 г., 14:00 ч.
Къде: зала 325, ФМИ
Дневен ред:
   Отчет за дейността на декана и зам. деканите;
   Попълване състава на факултетния съвет;
   Представяне на проекти, в които ФМИ е водеща организация;
   Разни.
Регистрация: 19 април 2018 г., 13:00 ч.

Конкурс за Голямата награда за научна и изследователска дейност "Софийски университет Св. Кл. Охридски", 2018

Срок за представяне на необходимите документи за кандидатите от ФМИ: 31 май 2018 г.
Къде: Деканат на ФМИ

Информация за конкурса

Кандидатурите ще бъдат разгледани на заседанието на Факултетния съвет на ФМИ, което ще се проведе през м. юни 2018 г.

Kонкурс за Наградата на Столична община за най-добър млад учен на Софийския университет "Св. Кл. Охридски", 2018

Срок за представяне на необходимите документи за кандидатите от ФМИ: 31 май 2018 г.
Къде: Деканат на ФМИ

Информация за конкурса

Кандидатурите ще бъдат разгледани на заседанието на Факултетния съвет на ФМИ, което ще се проведе през м. юни 2018 г.

Семинар "Математическо моделиране", 28.03.2018

На 28.03.2018 г., сряда, от 18:15 до 20 часа в зала 514 ще се проведе семинарът "Математическо моделиране". Ас. Галина Люцканова-Жекова, катедра ЧМА,  ще представи проблема:

Механика на флуидите и приложения

Условия и примерни решения на задачите, КС изпит по Математика II, 25.03.2018

На 25 март 2018 г. се проведе кандидатстудентският изпит по Мaтематика II, за прием в СУ "Св. Климент Охридски", 2018/2019 учебна година със следните:

Следващият кандидатстудентски изпит по математика  е Математика I на 22 април 2018 г., 9:00 ч.

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 27.03.2018

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 

27 март 2018 (вторник) от 16:15 ч. в зала 210 на ФМИ 

с   доклад на Любомир Борисов 

Някои свойства и граници за максималния брой думи в произволни и линейни кодове с фиксирани дължина и минимално кодово разстояние-продължение.

Поканват се студентите и преподавателите.

Представяне на робота Sanbot, 29.03.2018

На 29.03.2018 г. в зала 229 от 16:30 часа ще бъде организирано представяне на робота Sanbot.

Поканват се всички интересуващи се да посетят мероприятието, като то е препоръчително за студентите, слушащи курса „Геометрия на движението“.

Допълнително обучение по Обектно-ориентирано програмиране, спец. ИС, 1 курс, 23.03.2018

На  23.03.2018  от 15 ч.  до 20 часа в зала 200 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по Обектно-ориентирано програмиране за 1 курс, специалност "Информационни системи". Лектори: Дарко Данчев, Георги Стойчев и Крум Пашов

Обучението се организира в рамките на програма ЕОС.

Страници