Последни новини

Покана за участие в международното състезание Huawei ICT Competition 2021/2022

Международното състезание Huawei ICT Competition 2021/2022 за студенти, организирано от Huawei, е отворено за регистрация и подготовка. Възползвайте се от неговите неограничени възможности за развитие на знания и социална интеграция.

Състезанието протича в две основни направления:

За студентите от ОКС "Бакалавър", спец. ИС, 3 курс, ново разпределение по групи

Има промяна в броя на административните групи за зимния семестър на учебната 2021/2022 г. Новото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини.

Студентите от 1, 2 и 3 група запазват принадлежността си към тези групи и не е необходимо да правят нов избор.

За студентите от ОКС "Бакалавър", спец. Компютърни науки, 3 курс, 1 и 2 поток, ново разпределение по групи

Има промяна в броя на административните групи за зимния семестър на учебната 2021/2022 г. Новото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини.

Първи поток

Студентите от 1, 2 и 3 група запазват принадлежността си към тези групи и не е необходимо да правят нов избор.

За студентите от ОКС "Бакалавър", спец. СИ, 3 курс, ново разпределение по групи

Има промяна в броя на административните групи за зимния семестър на учебната 2021/2022 г. Новото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини.

Студентите от 1, 2, 3, 4 и 5 група запазват принадлежността си към тези групи и не е необходимо да правят нов избор.

За студентите от ОКС "Бакалавър", спец. Информатика, 3 курс, ново разпределение по групи

Има промяна в броя на административните групи за зимния семестър на учебната 2021/2022 г. Новото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини.

Студентите от 1, 2 и 3 група запазват принадлежността си към тези групи и не е необходимо да правят нов избор.

За студентите от ОКС "Бакалавър", спец. Информатика, 2 курс, ново разпределение по групи

Има промяна в броя на административните групи за зимния семестър на учебната 2021/2022 г. Новото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини.

Студентите от 1, 2, 3 и 4 група запазват принадлежността си към тези групи и не е необходимо да правят нов избор.

Национална студентска олимпиада по компютърна математика' 2021

В периода от 5 до 7 ноември 2021 г. в гр. Банкя  ще се проведе Деветата национална студентска олимпиада по компютърна математика "Академик Стефан Додунеков" (CompMath-2021), ако епидемичната обстановка в страната позволява присъственото провеждане на мероприятия от подобен вид. Домакин на CompMath-2021  е Софийският университет „Св. Климент Охридски“, чрез факултетите си по Математика и информатика и Химия и фармация.

Страници