Последни новини

Допълнителни обучения, подготовка за изпита по "Числен анализ", спец. КН, 3 курс, 01. и 08.02.2018

С цел по-добра подготовка за изпита по "Числен анализ" на студентите от спец. "Компютърни науки", трети курс, ще бъдат проведени допълнителни обучения на следните дати:

Публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Надя Златева, 02.02.2018

За присъждане на научна степен „доктор на науките” в професионално направление 4.5 Математика.
Тема: “Вариационен анализ: методи и приложения”
Кога: 2 февруари 2018 г., 14:00 ч.
Къде: Заседателна зала на ФМИ

Процедури за придобиване на научна степен

Публична защита на дисертационен труд на проф. д-р Надежда Рибарска, 30.01.2018

За присъждане на научна степен „доктор на науките” в професионално направление 4.5 Математика.
Тема: “Фрагментируемост и функционално-аналитичен подход към необходими условия за оптималност”
Кога: 30 януари 2018 г., 13:00 ч.
Къде: Заседателна зала на ФМИ

Процедури за придобиване на научна степен

Кандидатстудентски курс по математика с начало 13.01.2018, провеждане на 20. и 21.01.2018

Кандидатстудентският курс по математика, с начало 13 януари 2018 г., ще се проведе на 20 и 21 януари 2018 г. в същите зали, в които се проведе на 13 и 14 януари 2018 г., за сътветната група, а именно:

Допълнително обучение по ДСТР, спец. КН, 1 курс, 1 поток, 03.02.2018

На 03 февруари 2018 г. (събота) от 10:00 часа ще се проведе допълнително обучение по ДСТР, за специалност Компютърни науки, първи курс, първи поток. Обучението ще бъде в зала 02, ФМИ с лектор Емилиян Рогачев.

Програма ЕОС

Допълнително обучение по "Алгебра 1", спец. КН, 1 курс, 2 поток, 19.01.2018

На 19.01.2018 г. (петък) от 18:00 часа ще се проведе допълнително обучение по Алгебра 1 за специалност Компютърни науки, първи курс, втори поток. Обучението ще е в зала 101, ФМИ с лектор Иван Божилов.

Програма ЕОС

Плащане на семестриални такси чрез СУСИ, летен семестър 2017/2018, задочно обучение, 16.-31. 01. 2018

Стартира кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за ЗАДОЧНО обучение за летния семестър на 2017/2018 учебна година. Кампанията ще бъде достъпна от студентския профил в периода 16.-31. 01. 2018 г. При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay. При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка. Остава, обаче, необходимостта от записване в отдел "Студенти".

Страници