Последни новини

Схема за провеждане на учебните занятия през зимния семестър на учебната 2021/2022 година във ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“

Схемата е изготвена във връзка с т.5.1 от Заповед РД-19-327 / 27.9.2021 г. на Ректора на СУ, ЗВО, заповедите на МЗ, решенията на АС на СУ от 16.09.2020 г. и ФС на ФМИ от 17.09.2020 г.

ОКС "Магистър" - кампания за избираеми дисциплини, зимен семестър, 2021/2022

Стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за зимен семестър, 2021/2022 за ОКС "Магистър".

29 септември – 20 октомври (включително) 2021г.

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт. 

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ЗА ОТПИСВАНЕ!

Кандидатстудентски курсове по математика, 23.10.2021 и 24.10.2021

  • От 23 октомври 2021 г. започва  кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в събота от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно) . Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици.
    Записването е от 28.09.2021 до 21.10.2021 г. включително.

ОКС "Бакалавър" - кампания за избираеми дисциплини, зимен семестър 2021/2022

На 26.09.2021 г. в 00:00 ч. стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за зимен семестър, 2021/2022 за ОКС "Бакалавър".

1-и етап: 26.09.-15.10.2021
2-и етап: 16.-19.10.2021

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт.

СЛЕД КРАЯ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ!

Почина нашият дългогодишен колега гл. ас. Росен Николов

Уважаеми колеги,

На 23.09.2021г. приключи земният път на един прекрасен човек, нашия уважаван колега и приятел гл. ас. д-р Росен Асенов Николов от катедра Математически анализ.
Поклонението ще се състои на 30 септември 2021 г. (четвъртък), от 12:00 часа в Ритуалната зала на агенция „Амбър“, ул. Кожарска №2.

Поклон пред светлата му памет!

Презентация на възможностите на система "Математика" за СУ-ФМИ

Уважаеми колеги,

Във връзка с предстоящо закупуване на лицензи за система "Математика", на 14.09. 2021 г. се проведе онлайн представяне на всички нови

възможности на системата Математика за СУ-ФМИ. 

С уважение,
Екип на ЛИО

Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2021/2022 г.

Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадена от Ректора заповед за записване в магистърските програми към съответните специалности, която се очаква на 27 септември след 13 часа. На сайта на ФМИ ще бъдат публикувани само входящите номера на приетите студенти.
Кандидати, приети по първо желание, трябва да се запишат на този етап на класирането, без право да потвърждават участие във втория етап.

Страници