Последни новини

Допълнително обучение по ДИС 2

На 28.04.2017г. (петък) от 15:00 до 19:00 часа ще се проведе допълнително обучение по ДИС 2 за специалност КН, първи курс, втори поток.

Обучението ще е в зала 210 във ФХФ с лектор Силви-Мария Гюрова.

Конкурс за академични длъжности

Софийският университет "Св. Климент Охридски" (ФМИ) обявява конкурси за академични длъжности, както следва:

За  доценти по професионално направление:

4.5. Математика /Алгебра и приложения/ - един, за нуждите на катедра „Алгебра“;

1.3. Педагогика на обучението по математика и информатика /Методика на обучението по информатика/ - един, за нуждите на катедра „Обучение по математика и информатика“;

всичките със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", бр. 31/18.04.2017 г.

Заявки за изпити от минали години

Заявки за изпити от минали години за лятна изпитна сесия на уч.2016/2017г./магистри и бакалаври/ ще се подават от 24.04.2017 до 19.05.2017г. включително в отдел Студенти, каб.221 на ФМИ

Логически мускетари - 30 години по-късно!

Софийски университет "Св. Кл. Охридски", издателство "Изток-Запад", Катедра "Математическа логика и приложенията й", Факултет по математика и информатика, секция "Алгебра и логика" към ИМИ-БАН, авторите на сборника "Сказки по логика" имат удоволствието да Ви поканят на юбилейното преиздание на сборника "Сказки по логика", изнесени през пролетта на 1987 в Софийския университет.

Допълнително обучение по Геометрия, специалност КН, първи курс, втори поток

На 23.04.2017 г. (неделя) от 16:00 часа ще се проведе допълнително обучение по Геометрия за специалност КН, първи курс, втори поток.

Обучението ще е в зала 101 във ФМИ с лектор Невяна Георгиева.

Съботно-неделен кандидатстудентски курс

От 22 април 2017 г. започва нов кандидатстудентски курс. Занятията ще се провеждат в събота и неделя от 9.00 часа по 6 учебни часа дневно. Записването е от 3 до 20 април 2017 г, с изключение на периода от 13 до 18 май включително (Великденска ваканция за СУ). Курсът следва да приключи в рамките на 7 седмици, преди втората кандидатстудентска изпитна сесия. 

Откриване на лаборатория по високопроизводителни изчисления

Уважаеми колеги,

заповядайте на 17 март 2017 г. от 10:30 часа в Лабораторния комплекс на София тех парк, Бул. Цариградско шосе № 111Г. на откриването на лабораторията по високопроизводителни изчисления (HPC lab) от Лабораторния комплекс София Тех Парк, изграден по Европейски проект от периода 2007-2013.

Кратка информация:

Семинар по Оптимизация, 13 март 2017

На 13 март 2017г. (понеделник) от 14:15 ч. в ауд. 514 на ФМИ ще се проведе сбирка на Семинара по Оптимизация.

Докладчик: Михаил Хамамджиев

Тема: Ново многопосочно неравенство за средните стойности от тип Кларк-Ледяев

Поканват се всички интересуващи се.

Националната стипендиантска програма „За жените в науката“ на L'Oréal и ЮНЕСКО в България

На 1 декември 2016 г., стартира седмото издание на Националната стипендиантска програма „За жените в науката“ на L'Oréal и ЮНЕСКО в България.

Програмата отново предизвиква българските жени учени да покажат своя научен потенциал, като кандидатстват с научен проект. На финала на конкурса три дами ще бъдат отличени със стипендии от по 5000 евро.

Страници