Последни новини

Конкурс на ФМИ за подбор на млади учени и постдокторанти по НП „Млади учени и постдокторанти“, 2021

Факултетът по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор  на  млади  учени  и  постдокторанти,  които  да  бъдат финансирани през 2021 г. по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“.

Записване за факултативен модул "Учител по математика" или "Учител по информатика и информационни технологии"

Студентите от специалностите Информатика, Информационни системи, Компютърни науки, Математика, Приложна математика, Софтуерно инженерство и Статистика от 3 курс през учебната 2020/2021 година могат да  запишат факултативен модул за придобиване на  допълнителна  професионална квалификация  "Учител по математика" или  "

Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ , 2021/2022

Отдел „Международно сътрудничество" , СУ "Св. Кл. Охридски" обяви конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2021/2022 година.
Цялата необходима информация е публикувана на Еразъм+ сайта на СУ.

Записване на новоприетите магистри, летен прием 2020/2021

Записване на приетите студенти: до 19.02.2021 г. (петък) вкл.
във ФМИ – отдел „Студенти“, каб.220 (приемно време: 9:30 – 12:00 и 13:00 –16:30 ч.).
Влиза се само по един - титулярят или един негов представител. Задължително да се спазва дистанция от 1.5 м.

Необходими документи за записване:

За слушателите на курса "Философия на математиката", информация за изпита

Съобщавам на  слушателите на курса "Философия на математиката", че тези от тях, които не са ми изпратили реферат, могат да получат задачите за изпита в прикачен файл към последната ми лекция в "Мудъл". Решенията можете да ми изпратите до края на сесията на моя адрес vlsot@math.bas.bg. Ако имате въпроси, пишете ми на същия адрес.
Владимир Сотиров

ОКС "Магистър" - кампания за избираеми дисциплини, летен семестър, 2020/2021

Стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за летен семестър, 2020/2021 за ОКС "Магистър".

16 февруари - 8 март (включително) 2021 г.

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт. 

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ЗА ОТПИСВАНЕ!

ОКС "Бакалавър" - кампания за избираеми дисциплини, летен семестър 2020/2021

На 14.02.2021 г. в 00:00 ч. стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за летен семестър, 2020/2021 за ОКС "Бакалавър".

1-и етап: 14.-28.02.2021
2-и етап: 01.-03.03.2021

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт.

СЛЕД КРАЯ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ!

Страници