Последни новини

ОКС "Магистър", разпис на учебните занятия, зимен семестър 2023/2024

На страница "Студенти"-> "Разпис" е публикуван разписът на учебните занятия, всички дисциплини, на ОКС "Магистър" за зимен семестър на 2023/2024 уч.г.

Моля следете за корекции и допълване  с разписи на още МП!

Среща за началото на академичната година 2023-2024 на МП Технологии за големи данни

На 4.10.2023 г., сряда, от 17:30 ч. в зала А на 2 блок на СУ, бул. "Цариградско шосе" № 125, ще се проведе организационна среща за студенти на магистърска програма "Технологии за големи данни"  за откриване на зимния семестър на учебната 2023/2024 година.

 Поканени са всички студенти, записани и планиращи да се запишат. Поканени са също студентите, интересуващи се от отделни учебни дисциплини.

 Участието на всички студенти е силно препоръчително!

Среща за началото на академичната година 2023-2024 на МП Високопроизводителни изчисления

На 02.10.2023 г. (понеделник) , 17:00 ч.  в зала 107 в сградата на ФМИ ще се проведе организационни срещи на студентите от магистърска програма "Високопроизводителни изчисления". 

Поканени са всички студенти, записали или кандидатствали за програмата, както и преподавателите. 

Ръководител на МП " Високопроизводителни изчисления ": проф. Красен Стефанов

Среща за началото на академичната година 2023-2024 на МП Изкуствен интелект

На 02.10.2023 г. (понеделник) в зала 325 в сградата на ФМИ ще се проведат организационни срещи на студентите от магистърска програма "Изкуствен интелект" както следва:

- от 18:00 ч. – на студентите от втори курс и семестриално завършили. Ще бъдат дискутирани въпроси, свързани с преддипломните проекти, дипломните работи и стажовете;

- от 19:00 ч. – на новоприетите студенти от първи курс (записани и планиращи да се запишат). Поканени са също студентите от втори курс и всички интересуващи се от отделни учебни дисциплини.

Среща за началото на академичната година 2023-2024 на МП БМИ

На 2  октомври (понеделник) от 17.00 -18.00 часа в зала 500 на Факултета по математика и информатика (ФМИ), бул. "Джеймс Баучър" № 5 ще се проведе среща на студенти и преподаватели в МП Био-медицинска информатика за откриване на зимния семестър на академичната 2023-2024 година.

Организационни сбирки за магистърски програми, зимен прием 2023

Магистърска програмаРъководител на магистърска програмаОрганизационна сбирка
Био-медицинска информатикапроф. д-р Евгений Кръстев02.10., 17.00 ч., ФМИ, зала 500
 ВАС проф. д-р Марусия Божкова02.10., 18.00 ч., ФМИ зала 210

Страници