Последни новини

Удължаване на кампанията за плащане на семестриални такси чрез СУСИ за летен семестър на 2020/2021 уч. г., до 28.02.2021

Във връзка с продължаващата епидемична обстановка и отпадането на плащането на каса в СУ, кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за летен семестър на 2020/2021 учебна година се удължава до 28.02.2021 г.

Класиране, ОКС "магистър", прием от летен семестър, 2020/2021 уч.г.

Информация за класирането на приетите кандидат-магистри ще бъде обявена между 15 и 17 февруари 2021 г. на сайта на ФМИ.

Записването на приетите студенти ще бъде  на 18.02.2021 г. и 19.02.2021 г. във ФМИ – отдел „Студенти“, стая 220.

За повече информация – следете на сайта на ФМИ.

Кандидатстудентски курс по математика, 20.02.2021

От 20 февруари 2021 г. започва съботно-неделен кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат в събота и неделя от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно) в електронна среда. Курсът следва да приключи в рамките на 8 седмици.
Записването е в работни дни от 04.02.2021 до 18.02.2021 г. включително.

Хонорувани преподаватели, попълване на договори за летен семестър, 2020/2021

В периода от 8 февруари до 16 февруари 2021 г. (включително), хоноруваните преподаватели, предложени от катедрите, трябва да попълнят договори за летния семестър на  2020/2021 учебна  година. Договорите ще бъдат попълвани в стая 209, ФМИ в следния ред:

Отчитане на проведен стаж по информатика и стаж по математика, зимен семестър на 2020/2021

  • Във връзка с отчитане на проведена ИД "Стаж по информатика" за зимен семестър на 2020/2021  учебна година
    Крайният срок за отчитане на проведен стаж във връзка с ИД "Стаж по информатика" е 29 януари 2021 г. Документите трябва да се изтеглят от сайта на КЦ, да се попълнят, подпишат, сканират и изпратят на имейл: career@fmi.uni-sofia.bg, както и да се качат в Мудъл, в курса Стаж по Информатика, 2020/2021.

Зимна сесия, 2020/2021 - график на изпитите за ОКС "Бакалавър", задължителни и избираеми дисциплини

На страница "Студенти"->"Изпити" е публикуван графикът на изпитите от зимната сесия, 2020/2021уч. г. на редовно обучение, ОКС "Бакалавър", задължителни (ЗД) и избираеми (ИД) дисциплини.

Нова електронна обучителна програма INTEREST на ОИЯИ

Програмата е на новосъздадения Университетски център на Обединения институт за ядрени изследвания ОИЯИ. Предназначена е за докторанти и студенти от втори курс на ОКС "бакалавър" или  ОКС "магистър"  по природни и технически науки, релевантни на научните и приложни изследвания, провеждани в лабораториите на ОИЯИ. Участието в програмата е безплатно, обучението изцяло дистанционно.
Информация ще намерите на http://interest.jinr.ru/index.php.

РЕШЕНИЯ на ДЕКАНСКИ СЪВЕТ във връзка със заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. на МЗ и заповед № РД 19-343/16.09.2020 г. на Ректора на СУ

  1. Всички дейности, свързани със завършване на семестъра, се провеждат съгласно утвърдения Академичен календар на СУ за уч. 2020/2021 г.
  2. Считано до 24 януари 2021 г. вкл. се забранява провеждането на присъствени занятия в зала и присъствени изпити и контролни в зала. 
  3. Препоръчително е всички изпити от зимната изпитна сесия да се проведат в електронна среда.

Страници