Последни новини

Дипломни защити в магистърски програми ТОППИТ и ИМЗПМКМИТ, 29.02.2024

Дипломантите трябва да заявят участието в защитата до 9 февруари 2024 г. на e-mail: a_antonova@fmi.uni-sofia.bg.
Писмото е необходимо да съдържа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дипломната работа (на български и английски език), име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител (ако има консултант - неговото име, фамилия и процент на участие).

Випуск 2023 г. на ФМИ се дипломира - снимки и видео

На 2 февруари 2024 г. в 272-ра аудитория в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе тържествена церемония, на която 361 бакалаври и магистри от випуск 2023 г. на Факултета по математика и информатика получиха дипломите си за завършено висше образование. 50 абсолвенти са с отличен успех, а пълните отличници са 17.

Провеждане на кандидатстудентски курс по математика с начало 3.02.2024

От 03 февруари 2024 г.  започва съботно-неделен кандидатстудентски курс по математика. Занятията ще се провеждат в събота и неделя от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Обучението ще се провежда в онлайн платформа Мудъл.

Списък на  курсистите

Конкурсна сесия на ФНИ на СУ "Св. Кл. Охридски", 2024

Със заповед на Ректора № РД-19-58/01.02.2024 г. е обявена конкурсната сесия на ФНИ на СУ за 2024 година.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 23:59 ч. на 29 февруари 2024 г.

Информация за конкурсната сесия е публикувана на сайта на ФМИ.

Национално състезание по елементарна математика „Проф. Борислав Боянов“, 2024

Факултетът по математика и информатика организира за седемнадесети път Национално състезание по елементарна математика "Проф. Борислав Боянов" .
Състезанието се организира съвместно с математическите и природо-математическите гимназии  от страната. Това е стъпка към едно по-мащабно и тясно сътрудничество с елитните ни училища, откъдето идва преобладаващата част от студентите по математика и информатика.

Информация за връчване на дипломите на абсолвентите от Випуск 2023 на ФМИ, 02.02.2024

Уважаеми абсолвенти,

Всички абсолвенти трябва да бъдат в Ректората на 02.02.2024 г. (петък), в 12:45 часа, за да имат възможност да се регистрират и подпишат в присъствените списъци, да получат тоги и да се настанят в 272 аудитория.

Регистрацията на абсолвентите ще се извършва във фоайето пред парадните стълби към Аулата и ще започне в 12:45 часа. Абсолвентите се подписват в присъствени списъци разпределени по азбучен ред на първото име (букви от А до В, от Г до Й, от К до О и от П до Я).

Нагласи относно магистърски програми във ФМИ

Уважаеми колеги,
Молим Ви да вземете участие в анкетата Нагласи относно магистърски програми във ФМИ. Тя е насочена към студентите от трети и четвърти курс редовно обучение и трети, четвърти и пети курс задочно обучение в бакалавърските програми на ФМИ.

Страници