Последни новини

Награди за принос в науката „Питагор“ 2023 г.

Желаещите да кандидатстват следва да попълнят и изпратят по електронна поща до отдел "Научна и проектна дейност" (npd@admin.uni-sofia.bg) изискуемите документи, съгласно изискванията, достъпни на адрес: https://web.mon.bg/bg/101208. С оглед обобщаване и подаване на кандидатурите от Университета към МОН, участниците следва да изпращат своите документите в срок до 24 март 2023 г. (включително).

XIV международна конференция "Конструктивна теория на функциите" , 11-15 юни 2023

Четиринадесетата международна конференция "Конструктивна теория на функциите" ще се проведе в периода 11-15 юни 2023г. в Лозенец. Организатори на конференцията са ФМИ на СУ "Св. Климент Охридски" и Институтът по математика и информатика на БАН. 
Линкът към сайта на конференцията е: http://www.math.bas.bg/mathmod/CTF-2023/

Катедра Информационни Технологии организира защита на дипломни работи, 01.03.2023

За дипломанти в магистърски програми БМИ, ЕО, РСМТ
Дипломна защита: 01 март  2023 г.

Информация за сроковете и изискванията към дипломантите и техните ръководители ще намерите на адрес "Студенти"->"Изпити".

 

Страници