Последни новини

Лятна сесия, 2023/2024- график на изпитите за ОКС "Бакалавър", задължителни и избираеми дисциплини

На страница "Студенти"->"Изпити" е публикуван графикът на изпитите от лятна сесия, 2023/2024уч. г. на редовно обучение, ОКС "Бакалавър", задължителни (ЗД) и избираеми (ИД)  дисциплини.

Общото събрание на ФМИ се проведе на 30 май 2024 г.

Общото събрание на ФМИ се проведе на 30 май 2024 г. от 14:00 ч. в зала 325, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Декана и зам.-деканите на ФМИ.
  2. Попълване на състава на органите за управление на ФМИ.
  3. Разни.

Отчетът на ръководството бе приет с голямо мнозинство, а ас. Станислав Иванов от катедра ОМИ бе избран за нов член на Комисията по изборите.
Снимки от Общото събрание: https://intranet.fmi.uni-sofia.bg/index.php/s/eia4idQ9rZTr3mp

Люба Конова от ФМИ е студент на годината на СУ „Св. Климент Охридски“

В Аулата в Ректората на Софийския университет се проведе традиционната церемония, на която се отбелязват успехите на студентите и докторантите на най-старото българско висше училище. Конкурсът „Студент на годината” е най-престижното събитие, което Студентският съвет ежегодно организира с цел подпомагане развитието на студентите и докторантите и отличаване на най-добрите от тях.

Конкурс за практики по Програма “Еразъм+” 2024/2025

Информация за обявения конкурс за практики по Програма “Еразъм+” 2024/2025 г. - указания за кандидатстване, заявление, letter of invitation, декларация за докторанти в редовна форма на обучение ще намерите на адрес https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2024/05/23/traineeships_2024-2...

Краен срок за кандидатстване: 27.06.2024 г., 17:00 ч.

Служебни бележки на първенците от национални състезания валидни за прием 2024

Служебните бележки на първенците от Националната олимпиада по информационни технологии, Националното състезание по компютърни мрежи и Националното състезание по елементарна математика "Проф. Борислав Боянов" за 2024 г. ще се получават от 28.05.2024 г. в кабинет 208 на ФМИ, от 14:00 до 16:00 ч.

Деканат

Защита на дипломни работи за студенти в магистърски програми БМИ, ЕО и РСМТ, 19.06.2024

Ръководителите на дипломантите трябва да заявят участието им в защитата до 31 май 2024 г. на e-mail: i.y.avdjieva@fmi.uni-sofia.bg

Писмото е необходимо да съдържа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дипломната работа (на български и английски език), име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител (ако има консултант - неговото име, фамилия и процент на участие).

Националната студентска олимпиада по математика (НСОМ) се проведе от 17 до 19 май 2024 г. в гр. Бургас

Домакин на Националната студентска олимпиада по математика (НСОМ) през 2024 г. бе СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по математика и информатика, със съдействието на МОН, филиал Бургас на Софийския университет, Фондация "ФМИ иновации и образование" и Община Бургас.

Страници