Последни новини

Ликвидационна сесия 2020/2021, 7 и 14 .09.2021

Студентите, които не са се явили на поправителната сесия на учебната 2020/2021 г. поради дублираща се дата и час, могат да се явят на изпит на 07.09.2021 за изпити от зимния семестър и 14.09.2021 г. за изпити от летния семестър от 09.00 часа. На тази дата катедрите ще изпитват по всички четени от тях дисциплини в  следните зали.

Плащане на семестриални такси за 2021/2022 уч. г., зимен семестър чрез СУСИ

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за зимен семестър на 2021/2022 учебна година ще бъде в интервала 02.08.-30.09. 2021 г. и ще бъде достъпна от студентския профил. При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay. При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка и присъствено записване. Записването в отдел "Студенти"  на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ,  става без да е  необходимо присъствието на студента.

Институтът GATE към СУ „Св. Кл. Охридски“ обявява две стипендии, финансирани от DeepMind

Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE) към СУ „Св. Климент Охридски“ обявява две стипендии,  финансирани от DeepMind – британската компания, известна с научните си изследвания и иновации в областта на изкуствения интелект.

Нанасяне на оценките - специалност Математика и информатика, ДИ - 13 и 14 юли 2021, на 15.07.2021

Оценките на студентите от специалност Математика и информатика, явили се на държавен изпит - Втора държавна сесия провела се на 13 и 14 юли 2021 ще се нанасят на 15.07.2021 от 12:00 до 14:00 в каб. 213 - сградата на ФМИ.

От Комисията

Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, 14.07.2021 и 09.09.2021

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски” организира отворени врати за магистърските програми към Факултета на 14 юли и 9 септември 2021. Магистърските програми на ФМИ за прием 2021/2022 уч.г.

Подаване на заявление за явяване на държавен изпит на 08 и 09 септември 2021г.:

Кога: от 26 юли до 13 август 2021 г., 9:30 – 12:00 и 13:30 – 16:00 (в работни дни);
Къде: каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ.

Важно: До полагане на държавен изпит се допуска студент, който е изпълнил задълженията си по учебен план – с успешно положени всички семестриални изпити в определените за обучението срокове и покриване на всички групи избираеми дисциплини.

Първа изпитна сесия (за студентите, завършили през 2020/2021 г.) - 08 и 09 септември 2021 г.

Подаване на заявления за явяване на изпити от минали години, поправителна сесия, 2020/2021

Подаването на заявления за явяване на изпити от минали години за поправителната изпитна сесия на уч. 2020/2021 г. ще става по е-поща, след като бъде заплатена таксата за съответния брой неположени изпити. Имейлите  ще се изпращат на отдел Студенти -studenti@fmi.uni-sofia.bg

Страници