Последни новини

Семинар „Математическо моделиране”, 10.05.2022, присъствено в зала 514, ФМИ

На 10.05.2022 г, вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, Евтим Иванов и Георги Йоков, студенти от спец. Софтуерно инженерство, ФМИ, ще представят проблема:

Небесна механика: Изследване движението на планетите

Резюме: Ще представим подход за намиране на координати на планета в избран от нас ден. Чрез използване на орбиталните елементи ще можем да пресметнем средното движение, средната аномалия, за да достигнем до хелиоцентричните координати на дадената планета.

Семинар „Математическо моделиране”, 3.05.2022, присъствено в зала 514, ФМИ

На 03.05.2022 г, вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, Асен Атанасов, от Българската софтуерна компания Chaos Group (Хаос Груп), световен лидер в технологиите за компютърна графика, ще представи проблема:

Визуализиране на грапави повърхности: увод в микрофасетната теория

Подаване на заявление за явяване на държавен изпит за Втора държавна сесия, учебна 2020/2021 г.

Втора държавна сесия, учебна 2020/2021 г.  е на 12 и 13 юли 2022 г. Заявления за явяване на изпита ще се подават: 

Кога: от 16  май до 10 юни 2022 г., 9:30 – 12:00 и 13:30 – 16:30 (в работни дни);
Къде: каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ.

Важно: До полагане на държавен изпит се допуска студент, който е изпълнил задълженията си по учебен план – с успешно положени всички семестриални изпити в определените за обучението срокове и покриване на всички групи избираеми дисциплини.

Подаване на заявления за явяване на изпити от минали години за лятната изпитна сесия на уч. 2021/2022 г.

Подаването на заявления за явяване на изпити от минали години за  лятната изпитна сесия на уч. 2021/2022 г. ще става по е-поща, след като бъде заплатена таксата за съответния брой неположени изпити от минали години от лятна изпитна сесия- (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение). Имейлите  ще се изпращат на отдел Студенти -studenti@fmi.uni-sofia.bg

Тържествено връчване на дипломите за висше образование на абсолвентите (бакалаври и магистри), випуск 2021 г. , 19.04.2022 - Обновена!

На 19.04.2022 г. (вторник) от 14.00 ч. в Аулата на Софийски университет "Св. Климент Охридски" ще  се състои тържествено връчване на дипломите за висше образование на абсолвентите (бакалаври и магистри) от випуск 2021 г. на ФМИ. 

Дати за Държавен изпит, 2022

Приети са следните дати за провеждане на Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" през 2022 г.

  • Втора държавна  сесия - 12 и 13 юли 2022 г. (за студенти завършили през 2021 г.);
  • Първа държавна сесия - 07 и 08 септември 2022 г. (за студенти завършили през 2021/2022 уч. г).

Семинар „Математическо моделиране”, 12.04.2022, ПРИСЪСТВЕНО в зала 514, ФМИ

На 12.04.2022 г, вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, доц. Станислав Харизанов от Института по информационни и комуникационни технологии -БАН, ще представи проблема:

Математическо моделиране с дробни по пространството линейни оператори

Страници