Последни новини

Проект по Еразъм+ "Формиране на критично мислене и медийна грамотност като защита срещу медийни манипулации, дезинформация и фалшиви новини"

Четири ентусиазирани екипа от четири европейски университета от България, Германия, Полша и Италия започнаха проект, фокусиран върху разработването на систематичен модел на преподаване на критично мислене и медийна грамотност. Участниците ще изработят учебна програма и учебни материали по темата. Проектът е насочен и към подобряване на компетенциите на преподавателите за прилагане на критично мислене в тяхното преподаване, повишаване на междукултурните компетенции на участниците и укрепване европейското измерение на институциите в образованието.

Обучение за учители на тема „Повишаване на качеството на обучение чрез използване на учебни аналитики“

На 13-14.09.2023 г. Факултетът по математика и информатика при СУ "Св. Климент Охридски" в рамките на международен проект  "Improving online and blended learning with educational data analytics (ILEDA)" организира краткосрочно обучение за учители на тема "Повишаване на качеството на обучение чрез използване на учебни аналитики (learning analytics)".
Продължителност на обучението: 16 учебни часа (8 часа присъствено и 8 часа онлайн). 
Присъственото обучение ще се проведе в сградата на Факултета по математика и информатика на бул. „Джеймс Баучер“ №5.

Семинар по Оптимизация, 10.07.2023

На 10 юли 2023г. (понеделник) от 11:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Alexander Ioffe (Technion, Haifa, Israel)
Тема: On the maximum principles for optimal control problems with differential inclusions

Поканват се всички интересуващи се.

ОКС“Магистър“, зимен прием 2023/2024

Онлайн системата за кандидатстване за магистърските програми във ФМИ, зимен прием 2023/2024 ще бъде отворена до 14.09.2023 г. Подробности - списък на магистърските програми за които можете да кандидатствате и инструкция за кандидатстване ще намерите на страницата за прием на магистри.

Отворени врати на 12.07.2023 за магистърските програми във ФМИ във връзка със стартиралия зимен прием 2023/2024

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски” организира отворени врати за магистърските програми към Факултета на 12 юли 2023 г. (сряда) в зала 325. Магистърските програми ще бъдат представени както следва:

Заявки за явяване на изпити от минали години на поправителната сесия, 2022/2023 г.

Заявките за явяване на изпити от минали години за бакалаври и магистри в редовна и задочна форма на обучение през поправителната изпитна сесия на учебната 2022/2023 г. се подават по имейл до studenti@fmi.uni-sofia.bg, след като бъде заплатена таксата за съответния брой неположени изпити.
Банкова сметка
Срок: 17.07.2023 г.-28.07.2023 г.

Страници