Последни новини

Проф. дмн Николай Янев ще бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет, 13.10.2021

На тържествена церемония, която ще се състои на 13 октомври 2021 г. от 11.00 ч. в Аулата в Ректората, проф. дмн Николай Янев ще бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Церемонията ще се излъчва на живо на фейсбук страницата на Софийския университет - https://www.facebook.com/events/287560876327608/?ref=newsfeed

Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ, 2021/2022 , второ класиране

Записването на приетите студенти ще бъде  от 11.10.2021 г. до 13.10.2021 г. във ФМИ – отдел „Студенти“, стая 220 (приемно време:  9:00 – 12:00 и 13:00 –16:30 ч.).
На сайта на ФМИ са публикувани само входящите номера на приетите студенти.

Записването се извършва при следната последователност от стъпки:

Очаквайте II класиране, прием на магистри. 2021/2022 на 8.10.2021

Информация за Второ класиране на приетите кандидат-магистри ще бъде обявена на 8.10.2021 г. на сайта на ФМИ.
Записването на приетите студенти ще бъде  на 11, 12 и 13 октомври 2021 г. във ФМИ – отдел „Студенти“, стая 220.

За повече информация – следете на сайта на ФМИ.

Покана за участие в международното състезание Huawei ICT Competition 2021/2022

Международното състезание Huawei ICT Competition 2021/2022 за студенти, организирано от Huawei, е отворено за регистрация и подготовка. Възползвайте се от неговите неограничени възможности за развитие на знания и социална интеграция.

Състезанието протича в две основни направления:

За студентите от ОКС "Бакалавър", спец. ИС, 3 курс, ново разпределение по групи

Има промяна в броя на административните групи за зимния семестър на учебната 2021/2022 г. Новото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини.

Студентите от 1, 2 и 3 група запазват принадлежността си към тези групи и не е необходимо да правят нов избор.

За студентите от ОКС "Бакалавър", спец. Компютърни науки, 3 курс, 1 и 2 поток, ново разпределение по групи

Има промяна в броя на административните групи за зимния семестър на учебната 2021/2022 г. Новото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини.

Първи поток

Студентите от 1, 2 и 3 група запазват принадлежността си към тези групи и не е необходимо да правят нов избор.

За студентите от ОКС "Бакалавър", спец. СИ, 3 курс, ново разпределение по групи

Има промяна в броя на административните групи за зимния семестър на учебната 2021/2022 г. Новото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини.

Студентите от 1, 2, 3, 4 и 5 група запазват принадлежността си към тези групи и не е необходимо да правят нов избор.

За студентите от ОКС "Бакалавър", спец. Информатика, 3 курс, ново разпределение по групи

Има промяна в броя на административните групи за зимния семестър на учебната 2021/2022 г. Новото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини.

Студентите от 1, 2 и 3 група запазват принадлежността си към тези групи и не е необходимо да правят нов избор.

Страници