Последни новини

Семинар „Математическо моделиране”, 08.03.2022, дистанционно в приложението google meet

И тази седмица семинарът ще се проведе дистанционнo, в приложението GOOGLE MEET. Достъпът за всички участници - магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА е със следната връзка
https://meet.google.com/drr-wtdz-rgg

Заповед № РД-29-16/04.03.2022 г. на Декана на ФМИ, от 14.03.2022 се преминава изцяло в присъствена форма на обучение в зала

Във връзка със Заповед № РД-01-103/22.02.2022 год. на министъра на здравеопазването, Заповед № РД-19-46/18.02.2022 год. на Ректора на СУ и решение на Факултетния съвет на ФМИ от 28.02.2022 год. (Протокол № 2) деканът на ФМИ доц. П. Първанов издава следната заповед.

Награди за принос в науката „Питагор“ 2022 г.

Желаещите да кандидатстват следва да попълнят и изпратят по електронна поща до отдел "Научна и проектна дейност" (npd@admin.uni-sofia.bg) изискуемите документи, съгласно изискванията, достъпни на адрес: https://mon.bg/bg/100199. С оглед обобщаване и подаване на кандидатурите от Университета към МОН, участниците следва да изпращат своите документите в срок до 28 март (включително).

Конкурс за наградата на Столична община за най-добър млад учен на СУ, 2022

За четиринадесета поредна година стартира конкурсът за наградата на Столична община за най-добър млад учен на Софийски университет "Св. Кл. Охридски".

Срок за представяне на кандидатурите: 31 юли 2022г. 
Статут на наградата

Информация ще намерите тук.

Семинар „Математическо моделиране”, 1.03.2022, дистанционно в приложението Google Meet

Засега семинарът ще се провежда дистанционнo, в приложението GOOGLE MEET. Достъпът за всички участници - магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА е със следната връзка;

https://meet.google.com/drr-wtdz-rgg

Катедра Информационни Технологии организира защита на дипломни работи, 30.03.2022

За дипломанти в магистърски програми БМИ, ЕО, РСМТ
Дипломна защита: 30 март  2022 г.

Информация за сроковете и изискванията към дипломантите и техните ръководители ще намерите на адрес "Студенти"->"Изпити".

 

Oнлайн информационна среща във връзка с конкурс по програма Еразъм+ 2022/2023

Във връзка с обявения Конкурс за селекция на студенти и докторанти  за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ , 2022/2023 уч.г., Студентски съвет и с участието на представители на отдел "Международно сътрудничество" на СУ "Св. Кл. Охридски"  организират онлайн информационна среща https://www.facebook.com/events/343348924340506?ref=newsfeed на 28.02.2022 г. от 15:00 ч.

Записване за факултативен модул за придобиване на допълнителна професионална квалификация, 2021/2022

Студентите от специалностите Информатика, Информационни системи, Компютърни науки, Математика, Приложна математика, Софтуерно инженерство и Статистика от 3 курс през учебната 2021/2022г. година могат да  запишат факултативен модул за придобиване на  допълнителна  професионална квалификация  "Учител по математика" или  "Учител по информатика и информационни технологии".

Страници