Последни новини

Семинар „Математическо моделиране”, 8.06.2021 г., дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на понеделика преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка. 

Общо събрание на ФМИ, 3.06.2021

СЪОБЩЕНИЕ
СЪГЛАСНО РЕШЕНИE НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФМИ, ВЗЕТO НА ЗАСЕДАНИE ОТ 29.03.2021 г. (ПРОТОКОЛ № 5)
СВИКВАМ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ФМИ
НА 03.06.2021 г. ОТ 14:00 ч. ПРИ СЛЕДНИЯ
ДНЕВЕН РЕД:

Семинар „Математическо моделиране”, 1.06.2021 г., дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на понеделика преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка. 

Условия и примерни решения на задачите, КС изпит по Математика II, 30.05.2021

На 30 май 2021, при спазване на противоепидемичните мерки, се проведе кандидатстудентският изпит по Мaтематика II от втора кандидатстудентска изпитна сесия за прием в СУ "Св. Климент Охридски", 2021/2022 учебна година. Бе изтеглена изпитна Тема N:1.

Решения на Декански съвет във връзка с академичния календар на ФМИ за летния семестър на учебната 2020/2021 година.

Решенията на Декански съвет (Протокол № 08 от 26 май 2021 г.) са във връзка с академичния календар на ФМИ на СУ “Св. Климент Охридски“ за летния семестър на учебната 2020/2021 година. Те  се отнасят за форма на обучение, начини за провеждане на консултации, контролни, изпити във ФМИ през текущия летен семестър. Може да се запознаете  с решенията тук.

Семинар „Математическо моделиране”, 25.05.2021 г., дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на понеделика преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка. 

Условия, отговори и примерни решения на задачите, КС изпит по Математика I, 23.05.2021

На 23 май 2021г. , при спазване на противоепидемичните мерки, се проведе кандидатстудентският изпит по Мaтематика I от втора кандидатстудентска сесия, за прием в СУ "Св. Климент Охридски", 2021/2022 учебна година. Бе изтеглена изпитна Тема N:3.

Страници