Последни новини

Записване за зимен семестър на 2022/2023 уч. г., ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"; Молби за прекъсване

  • Записването на студентите от  ОКС "бакалавър" (редовно обучение, завършили 1, 2 и 3 курс) с не повече от три неположени изпита от последната записана учебна година, ще става от 25.08.2022 г. до 30.09.2022 г.  в отдел "Студенти", каб. 221.
  • Записването на студентите от  ОКС "магистър" (завършили 1 курс) ще става от 25.08.2022 г. до 30.09.2022 г.  в отдел "Студенти", каб. 221.

Изготвяне на дипломите за випуск 2021/2022 на ФМИ

За изготвяне на дипломите на бакалаври и магистри (за тези придобили ОКС "бакалавър" или ОКС "магистър" през уч.2021/2022г.), които желаят да им бъдат връчени  тържествено е необходимо:

  1. Снимка /формат за документ-паспортна снимка/ 
  2. Бележка от библиотеката на ФМИ, че нямат невърнати книги.

 Срока  за подаване на необходимите документи е до 07.10.2022г. вкл. в отдел „Студенти“  на ФМИ, каб.221.

Покана за участие в конкурс по Национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“ във ФМИ на СУ

Факултетът по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор  на млади  учени  и постдокторанти,  които  да  бъдат финансирани през 2022 - 2023 г. по Национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“. Повече информация може да намерите тук.
Срок до 23:59 ч. на 11 септември 2022 г.

Ликвидационна сесия 2021/2022

На страница "Студенти"->"Изпити"  е публикувана ликвидационната сесия 2021/2022.
Забележка: По изключение  студентите, които не са се явили през  поправителната сесия на изпити при проф. Ася Русева поради дублиращи се дата и час, трябва  да се явят  на 11.09.2022 г.  (вместо на 12.09.2022 г., за когато е обявена Ликвидационна сесия, 2021/2022) от 9.00 ч. в зала 210 на ФХФ.

Организационна среща за провеждането на ДИ, спец. И, ИС, КН и СИ, 17.08.2022

На 17.08.2022 г. (сряда) от 18 часа  в зала 200 ще се проведе организационна среща за провеждането на ДИ за специалностите "Информатика", "Информационни системи", "Компютърни науки", "Софтуерно инженерство". Срещата ще се излъчва и онлайн в платформата Google Meet на адрес https://meet.google.com/ezt-srqe-cxt

 доц. Трифонов

Страници