Последни новини

ОКС "Бакалавър" - кампания за избираеми дисциплини, зимен семестър 2021/2022

На 26.09.2021 г. в 00:00 ч. стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за зимен семестър, 2021/2022 за ОКС "Бакалавър".

1-и етап: 26.09.-15.10.2021
2-и етап: 16.-19.10.2021

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт.

СЛЕД КРАЯ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ!

Почина нашият дългогодишен колега гл. ас. Росен Николов

Уважаеми колеги,

На 23.09.2021г. приключи земният път на един прекрасен човек, нашия уважаван колега и приятел гл. ас. д-р Росен Асенов Николов от катедра Математически анализ.
Поклонението ще се състои на 30 септември 2021 г. (четвъртък), от 12:00 часа в Ритуалната зала на агенция „Амбър“, ул. Кожарска №2.

Поклон пред светлата му памет!

Презентация на възможностите на система "Математика" за СУ-ФМИ

Уважаеми колеги,

Във връзка с предстоящо закупуване на лицензи за система "Математика", на 14.09. 2021 г. се проведе онлайн представяне на всички нови

възможности на системата Математика за СУ-ФМИ. 

С уважение,
Екип на ЛИО

Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2021/2022 г.

Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадена от Ректора заповед за записване в магистърските програми към съответните специалности, която се очаква на 27 септември след 13 часа. На сайта на ФМИ ще бъдат публикувани само входящите номера на приетите студенти.
Кандидати, приети по първо желание, трябва да се запишат на този етап на класирането, без право да потвърждават участие във втория етап.

Дипломи за випуск 2020/2021

За изготвяне на дипломите на бакалаври и магистри (за тези придобили ОКС бакалавър или магистър през уч.2020/2021г.), които желаят да им бъдат връчени  тържествено е необходимо:

  1. Снимка /формат за документ-паспортна снимка/ 
  2. Бележка от библиотеката на ФМИ, че нямат невърнати книги.

 Срокът  за подаване на необходимите документи е до 08.10.2021г. вкл. в отдел „Студенти“  на ФМИ, каб.221.

Отдел „Студенти“ на ФМИ

Страници