Последни новини

Семинар „Математическо моделиране”, 22.02.2022, вторник, 17-19, дистанционно в приложението google meet

Засега семинарът ще се провежда дистанционнo, в приложението GOOGLE MEET. Достъпът за всички участници - магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА е със следната връзка;

https://meet.google.com/drr-wtdz-rgg

Тази сбирка на семинара ще бъде организационна. Моля настоятелно за присъствието на всички участници-студенти. 

Проф. Стефка Димова

Заповед № РД-29-13/18.02.2022 г. на Декана на ФМИ

Във връзка със заповед № РД-01-88/15.02.2022 г. на министъра на здравеопазването и точки от 4.1 до 4.9 от Заповед № РД-19-46/18.02.2022 г. на Ректора на СУ, доц. д-р. Първан Първанов, декан на ФМИ, издава следната Заповед № РД-29-13/18.02.2022 г.. Заповедта се отнася до провеждане на учебния процес и работата на администрацията за периода 21.02.2022 год.

Уводна лекция от курса "Философия и логика" , 21.02.2022

Уводната лекция от курса "Философия и логика" ще се състои присъствено в понеделник, 21 февруари 2022, от 17:15 в зала 514 при спазване на противоепидемичните изисквания. Заповядайте! При необходимост свържете се с мен на адрес vlsot@math.bas.bg и следете страницата в Moodle.

Владимир Сотиров

Организационна среща на магистърска програма РСМТ, 21 февруари 2022

На 21.02.2022 от 12:00 часа ще се проведе организационна среща за преподаватели и студенти на магистърска програма "Разпределени системи и мобилни технологии" (РСМТ) за откриване на летния семестър на учебната 2021/2022 година. Срещата ще се проведе онлайн в системата Big Blue Button (https://bbb.fmi.uni-sofia.bg/b/daf-j6n-kwg-hev), код за достъп: 337024.

Среща за началото на летен семестър 2021/2022 за МП БМИ, 21.02.2022

На 21 февруари(понеделник) 2022 г. от 18.00 часа  ще се проведе среща на студенти и преподаватели в МП Био-медицинска информатика за откриване на летния семестър на академичната 2021-2022 година. Срещата ще се проведе с отдалечен достъп в BlueButton сесия в Мудъл на адрес:
Курс: Дипломни работи и Стажове МП БМИ  (https://learn.fmi.uni-sofia.bg/course/view.php?id=881)

ОКС "Магистър" - кампания за избираеми дисциплини, летен семестър 2021/2022

Стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за летен семестър 2021/2022 за ОКС "Магистър".

17 февруари – 10 март (включително) 2022г.

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт. 

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ЗА ОТПИСВАНЕ!

ОКС "Бакалавър" - кампания за избираеми дисциплини, летен семестър 2021/2022

На 20.02.2022 г. в 00:00 ч. стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за летен семестър, 2021/2022 за ОКС "Бакалавър".

1-и етап: 20.02.-01.03.2022
2-и етап: 02.-04.03.2022

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт.

СЛЕД КРАЯ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ!

Страници