Последни новини

Плащане на семестриални такси за 2022/2023 уч. г., зимен семестър чрез СУСИ

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за зимен семестър на 2022/2023 учебна година ще бъде в интервала 27.07.-30.09. 2022 г. и ще бъде достъпна от студентския профил. При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay. При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка и присъствено записване. Записването в отдел "Студенти"  на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ,  става без да е  необходимо присъствието на студента.

Нанасяне на оценките от Държавен изпит – юли 2022 г., направление "Информатика и компютърни науки" на 18.07.2022 г.

Оценките от Държавния изпит на студентите от направление "Информатика и компютърни науки",  проведен на 12 и 13 юли 2022 г., са публикувани на следната връзка:
https://learn.fmi.uni-sofia.bg/course/view.php?id=8443

Оценките ще се нанасят в студентските книжки на 18.07.2022 г. (понеделник) в зала 325 на ФМИ съгласно следния график:

Дипломанти в МП "Вероятности, актюерство и статистика" ще защитават дипломни работи на 18.07.2022

На 18 юли 2022 г. (понеделник)  от 11 ч. в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе дипломна защита за дипломанти в магистърска програма "Вероятности, актюерство и статистика" .

Поканени са всички интересуващи се.

Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, 13.07.2022 г. Обновена!

Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, 08.09.2022 г.

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски” организира отворени врати за магистърските програми към Факултета на 13 юли 2022 г. (сряда). Срещата ще се проведе изцяло онлайн (моля следете за евентуална промяна в линка / допълнителна информация преди срещата).
Магистърските програми ще бъдат представени както следва:

Подаване на заявления за явяване на държавен изпит, провеждащ се на 07 и 08.09.2022 г.

Подаване на заявления за явяване на държавен изпит, ще се приемат
от 25 юли до 12 август 2022 г., 9:30 – 12:00 и 13:30 – 16:00 (в работни дни); 
каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ.

Важно: До полагане на държавен изпит се допуска студент, който е изпълнил задълженията си по учебен план – с успешно положени всички семестриални изпити в определените за обучението срокове и покриване на всички групи избираеми дисциплини. 

Първа изпитна сесия (за студентите, завършили през 2021/2022 г.) - 07 и 08 септември 2022 г.

Подаване на заявления за явяване на изпити от минали години за поправителната изпитна сесия на уч. 2021/2022 г.

Подаването на заявления за явяване на изпити от минали години за поправителната изпитна сесия на уч. 2021/2022 г. ще става по е-поща, след като бъде заплатена таксата за съответния брой неположени изпити. Имейлите  ще се изпращат на отдел Студенти -studenti@fmi.uni-sofia.bg

Страници