Последни новини

Факултетът по математика и информатика е носител на Купата на Ректора за 2020

От 18 до 25 октомври 2020 г. се проведе Деветият спортен празник на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – „Купата на Ректора – 2020“. За първи път от организирането на празника от 2012 г. на 1-во място се класира ФМИ със събрани 1080 т. Празникът се организира и провежда от Департамента по спорт, студентите от Университета със съдействието на Столична община. Спортните надпревари между студентите се проведоха на спортните бази на Университета по 11 вида спорт, в т.ч.

Заповед РД19-479/06.11.2020 г. на Ректора на СУ, правила в условията на COVID-19 от гледна точка на защита на личните данни

Със заповед РД19-479/06.11.2020 г. на Ректора  на СУ относно утвърдени правила за действие в условията на разпространение на COVID-19 от гледна точка на защита на личните данни може да се запознаете тук.

Покана за конференция „Измерения на компетентността“, 3-5 декември 2020

Имаме удоволствието да Ви поканим на Общоуниверситетска научна конференция в рамките на Климентовите дни в Алма Матер на тема: „ИЗМЕРЕНИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА“, която ще се проведе на 3, 4 и 5 ДЕКЕМВРИ 2020 г., София.

Резюмета на доклади се подават до 17.11.2020 г.

Повече подробности ще намерите тук.

Организационен екип
научна конференция „ИЗМЕРЕНИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА“

Провеждане на курса "Философия на математиката", зимен семестър 2020/2021

Понеже влизаме в карантина, лекциите от курса "Философия на математиката" няма да се провеждат в залата до второ нареждане. Моля студентите да ми пишат на адреса vlsot@math.bas.bg, за да уточним процедурата.

Владимир Сотиров

Заповед № РД-29-62/28.10.2020 на Декана на ФМИ, касаеща достъпа на студенти в сградата на ФМИ

С текста на заповед № РД-29-62/28.10.2020 на Декана на ФМИ, касаеща достъпа на студенти в сградата на ФМИ може да се запопзнаете тук. Заповедта влиза в сила от 29.10.2020 г

Деканат на ФМИ

Страници