Последни новини

Семинар „Математическо моделиране”, 31.05.2022, присъствено в зала 514, ФМИ

На 31.05.2022 г, вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, доц. Петър Рашков от Института по математика и информатика-БАН, ще представи проблема:

Математическа епидемиология: основни принципи и приложение в моделирането на векторно-предавани болести

Семинар по Оптимизация, 23.05.2022

На 23 май 2022г. (понеделник) от 17:00 ч. в ауд. 229 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Тодор Манев

Тема: Върху локално равномерно изпъкнало пренормиране на пространства от непрекъснати функции върху компакти, допускащи напълно затворена проекция

Поканват се всички интересуващи се.

ОТБОРИТЕ НА ФМИ, СУ "СВ. КЛ. ОХРИДСКИ", ЗАВОЮВАХА ПЪРВО МЯСТО НА XXXIV РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ 2022

На 14 май 2022 г. (събота) от 10 до 15ч. в гр. Русе се проведе присъствено XXXIV РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ (РСОП) / National Student Programming Contest, в която участваха 14 отбора от 7 университета, обучаващи в областите на компютърните науки. Два от тях бяха на ФМИ. Олимпиадата бе организирана от Русенски университет „Ангел Кънчев“.  

В олимпиадата участваха общо два отбора на ФМИ, с ръководител доц. Милен Петров.

Отбор 1: FMI-1/ProStack Overflow

Студентите от СУ “Св. Кл. Охридски“ се представиха отлично на Националната студентска олимпиада по математика, 13-15 май 2022 г. в с. Равда

От 13 до 15 май 2022 г . в с. Равда се проведе поредното издание на Националната студентска олимпиада по математика (НСОМ) при домакинството на УНСС-София. НСОМ е състезание по математика между студенти от бакалавърски или магистърски програми, организирано ежегодно от висшите училища в България. Целта е да се повишава интересът на студентите към математиката и да се създават условия за обмен на опит сред преподавателските екипи.

Семинар „Математическо моделиране”, 17.05.2022, присъствено в зала 514, ФМИ

На 17.05.2022 г, вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, Светослав Димов и Иван Димитров,  студенти във ФМИ, спец. Софтуерно инженерство, ще представят проблема:

Историческа връзка на анализа на Фурие с музиката

Семинар „Математическо моделиране”, 10.05.2022, присъствено в зала 514, ФМИ

На 10.05.2022 г, вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, Евтим Иванов и Георги Йоков, студенти от спец. Софтуерно инженерство, ФМИ, ще представят проблема:

Небесна механика: Изследване движението на планетите

Резюме: Ще представим подход за намиране на координати на планета в избран от нас ден. Чрез използване на орбиталните елементи ще можем да пресметнем средното движение, средната аномалия, за да достигнем до хелиоцентричните координати на дадената планета.

Страници